Tietoa Sesam-vakuutuksesta työntekijälle

Tietoa Sesam-vakuutuksesta työntekijälle

Sesam-vakuutuksen avulla saat paremman tulotason eläkeaikana. Työnantaja maksaa sinulle eläkevakuutukseen maksuja, joista muodostuvat säästöt ja niille kertyvä tuotto täydentävät aikanaan lakisääteistä eläkettäsi.

Vakuutusasioiden hoitaminen

Kätevimmin hoidat Sesam-vakuutukseesi liittyviä asioita verkko- ja mobiilipalveluissamme.

Verkkopalvelussa näet vakuutukseen maksetut maksut, säästöjen määrän ja jakauman sijoituskohteisiin, sijoitussuunnitelman sekä turvat ja edunsaajat, kun työnantaja on antanut sinulle tähän oikeudet. Pääset kirjautumaan verkkopalveluun sivuston oikeasta ylälaidasta omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi.

Verkkopalvelussa voit tehdä muutoksia sijoitussuunnitelmaan ja säästöjen jakaumaan, muuttaa henkivakuutuksen edunsaajaa sekä täyttää eläkehakemuksen. Käytössäsi on myös ML Rahat -mobiilipalvelu, josta voit tarkastella helposti eläkevakuutuksen tietoja ja sijoituskohteiden kehitystä.

Eläkeikä ja eläkkeen määrä

Ryhmäkohtaisesta eläkkeen alkamisiästä on sovittu vakuutussopimusta tehtäessä. Eläkettä maksetaan sovittu määräaika. Eläkkeen suuruus määräytyy eläkesäästöjen ja niille kertyneiden tuottojen mukaan. Löydät tiedot omasta eläkeajastasi verkkopalvelustamme.
Eläkesäästöjen sijoittaminen

Sesam on sijoitussidonnainen eläkevakuutus. Tämä tarkoittaa, että eläkesäästöjen tuotto ja lopullisen eläkkeen suuruus perustuvat valittujen sijoituskohteiden arvonkehitykseen.

Työnantajasi on voinut tehdä sijoitussuunnitelman koko ryhmän puolesta. Jos olet saanut oikeuden valita sijoituskohteesi itse, voit sijoittaa vakuutussäästöjäsi pitkäjänteisesti ennen eläkkeelle jääntiä ja myös eläkeaikana.

Työnantaja tekee alkuun oletussijoituskohdevalinnan ryhmän puolesta. Tämän jälkeen voit käydä muuttamassa sijoitussuunnitelmaa milloin tahansa verkkopalvelussamme tai ML Rahat -mobiilisovelluksessa.

Sijoituskohteet voi valita laajasta valikoimasta. Sijoituskohteistamme Mandatum Eläke on erityisesti eläkesäästäjän tarpeisiin suunniteltu sijoituskori, jossa on valmiiksi huolehdittu sijoitusten hajautuksesta. Myös Allokaatio-korit ovat hyvä valinta silloin, kun haluat esimerkiksi muuttaa osakepainoa Mandatum Eläkkeeseen verrattuna, ja et halua itse käyttää aikaa markkinoiden seuraamiseen. Allokaatio-sijoituskoreissa on tarjolla viisi valmista vaihtoehtoa, joista voi valita itselleen sopivan valmiin salkun oman riskitason ja tavoitteiden mukaisesti.

Kaikki sijoituskohdevaihtoehdot löydät täältä

Kulut

Vakuutusmaksuista veloitetaan hinnaston mukaiset maksupalkkiot ja eläkesäästöistä vuotuiset hoitopalkkiot sekä mahdolliset toimenpidekulut. Sijoituskohteena olevista sijoitusrahastoista tai sijoitussidonnaisista rahastokoreista veloitetaan niiden perimät palkkiot, jotka on otettu huomioon sijoitusrahastojen tai - korien päivittäisissä noteerauksissa, ellei toisin ilmoiteta.

Verotus

Sesam-vakuutukseen maksettavia maksuja ei yleensä veroteta palkkana työssäoloaikana. Eläkesäästöt nostetaan eläkkeenä, jota verotetaan ansiotulona.

Turvaa kuoleman ja työkyvyttömyyden varalta

Sesamiin kuuluu aina henkivakuutusturva: vakuutetun menehtyessä edunsaajat saavat sovitun osan eläkesäästöistä. Edunsaajana voivat olla omaiset, nimetty edunsaaja tai vakuutuksenottaja eli yritys. Oman edunsaajasi voit tarkistaa verkkopalvelustamme, jossa voit myös tehdä siihen muutoksia. Henkivakuutusturva on voimassa koko eläkeajan, kuitenkin enintään 85 vuoden ikään.

Vakuutuksessa on myös turva vakuutetun työkyvyttömyyden varalle. Tämä tarkoittaa, että voit aloittaa eläkesäästöjen nostamisen ennen sovittua eläkeaikaa, jos työeläke- tai kansaneläkelaitos on myöntänyt sinulle täyden työkyvyttömyyseläkkeen. Tällöin säästöjä vastaavan eläkkeen maksaminen jatkuu sopimuksen mukaisen eläkeajan loppuun.

Työsuhteen päättyminen ennen eläkeikää

Vakuutussopimuksessa on sovittu, onko sinulla työsuhteen päättyessä oikeus kertyneisiin eläkesäästöihin vai palautuvatko säästöt tai osa niistä työnantajalle. Jos sinulla on oikeus säästöihin, maksetaan ne eläkkeenä vakuutussopimuksessa sovitusta eläkeiästä alkaen.

Eläkkeelle jääminen ja eläkeaika

Kun eläkeaikasi lähestyy, lue lisätietoja täältä 
Oletko jo eläkkeellä? Lue lisää täältä 

Mitä hyötyä sinulle on Sesam-vakuutuksesta?

Sesam-lisäeläkevakuutus täydentää lakisääteistä eläkettäsi. Voit aloittaa lisäeläkkeen nostamisen sopimuksessa määritellyssä eläkeiässä, mahdollisesti jo ennen lakisääteistä eläkeikää. Lakisääteisen eläkkeesi määrä tulee olemaan noin 30–50 % viimeisten työvuosiesi palkkatasosta. Työnantajan tarjoama täydennys on arvokas etu.

Sesam työntekijälle v2.png