Omistus­oikeuden siirto

Omistus­oikeuden siirto

Omistusoikeuden siirto

Sopimuksen omistajalla on oikeus siirtää tietyissä tapauksissa sopimuksen omistusoikeus toiselle henkilölle tai yritykselle. Omistusoikeuden siirrosta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti Mandatumiin.

Omistusoikeuden siirto on mahdollista esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Optimi Henkilöriskivakuutus siirretään uudelle omistajalle
  • Henkilöasiakkaan omistama kapitalisaatiosopimus siirretään kuolinpesältä nimetylle henkilölle
  • Yritys siirtää sopimuksen vakuutetulle tai toiselle yritykselle

Eläkevakuutusten ja sijoitusvakuutusten omistusoikeuden siirtoja voidaan tehdä vain poikkeustapauksissa. Näistä saat tarvittaessa lisätietoa asiakaspalvelustamme.

Optimi Henkilöriskivakuutuksen siirtäminen uudelle omistajalle

Omistusoikeuden siirron voi tehdä ilmoittamalla asiasta viestillä Mandatumin verkkopalvelussa. Vakuutuksen nykyisen omistajan sekä uuden omistajan tulee kirjautua omilla pankkitunnuksillaan verkkopalveluun ja lähettää kirjautuneena omat viestit verkkopalvelun Viestit-osiosta. Nykyinen omistaja ilmoittaa viestissä haluavansa siirtää vakuutuksen uudelle omistajalle. Uusi omistaja ilmoittaa suostuvansa ottamaan vakuutuksen omiin nimiinsä.

Jos verkkopalvelun käyttö ei ole mahdollista, omistusoikeuden siirron voi tehdä myös Omistusoikeuden siirto -lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun lopusta. Lomake liitteineen palautetaan postitse osoitteella: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Asiakasposti / 2011, Kalevantie 3, 20520 Turku

Henkilöasiakkaan omistaman kapitalisaatiosopimuksen siirtäminen kuolinpesältä nimetylle henkilölle

Yksityishenkilön nimissä oleva kapitalisaatiosopimus siirtyy automaattisesti kuolinpesän nimiin, kun Mandatum on vastaanottanut tiedon vakuutuksenottajan kuolemasta. Jos sopimus on testamentissa määrätty nimetylle henkilölle, tulee testamentti toimittaa Mandatumiin, jotta sopimus voidaan siirtää uuden omistajan nimiin.

Testamentti toimitetaan Mandatumiin joko Mandatumin verkkopalvelussa viestin liitteenä tai postitse osoitteella: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Asiakasposti / 2011, Kalevantie 3, 20520 Turku

Yrityksen omistaman sopimuksen siirtäminen uudelle omistajalle

Jos yritys haluaa siirtää omistamansa sopimuksen omistusoikeuden vakuutetulle tai toiselle yritykselle, siirto tulee tehdä täyttämällä Omistusoikeuden siirto -lomake. Lomake löytyy tämän sivun lopusta. Lomakkeen allekirjoittavat sekä nykyinen että uusi omistaja. Lomakkeen mukana tulee toimittaa tarvittavat liitteet, jotka on lueteltu tarkemmin lomakkeella.

Lomake täytetään huolellisesti ja palautetaan liitteineen Mandatumiin joko Mandatumin verkkopalvelussa viestin liitteenä tai postitse osoitteella: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Asiakasposti / 2011, Kalevantie 3, 20520 Turku

Lomakkeet