Yrittäjägallup: Suurin osa sijoittavista pk-yrittäjistä varautuu työelämän jälkeiseen aikaan, tärkein sijoituskohde suomalaisosakkeet

29.12.2022

Enemmistö pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjistä sijoittaa varautuakseen vanhuusaikaan. Useimmin pk-yrittäjät sijoittavat suomalaisiin osakkeisiin, ja tyypillinen sijoitusstrategia on maltillinen. Henkilöriskien osalta yrittäjät ovat alivakuutettuja.

Suomen Yrittäjät ja Mandatum teettivät syyskuussa 2022 suomalaisten yrittäjien sijoitustoimintaa selvittävän tutkimuksen, johon vastasi noin 1 000 yrittäjää pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Tutkimuksen vastaajista 60 prosenttia kertoi sijoittavansa henkilökohtaisesti, ja 21 prosenttia yrityksensä kautta.

Yrittäjille tärkein syy sijoittaa oli vanhuudenturva (72 % vastaajista). Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat yllättäviin menoihin ja tuleviin investointeihin varautuminen. Rahan puute on yleisimmin ilmaistu syy (55 %) olla sijoittamatta. Noin kolmannes ilmoitti syyksi, ettei sijoittamiselle ole tarvetta.

Yrittäjät luottavat suomalaisosakkeisiin

Suurella osalla tutkimukseen vastanneista henkilökohtainen sijoitettu varallisuus oli alle 50 000 euroa (39 %). Noin neljäsosalla sijoitusten määrä on 50 000–250 000 euroa. Alle 40- sekä yli 60-vuotiailla oli keskimäärin eniten sijoitettua varallisuutta.

“Sijoittaminen on yrittäjälle tärkeä tapa varautua työelämän jälkeiseen aikaan. Vastaajista nuorimmat vaikuttavat sijoittavan enemmän, mihin voi olla kaksi syytä. Toisaalta sijoittaminen on yleistynyt, mutta nuoremmat yrittäjät myös näkevät nykytilanteessa tarpeelliseksi varautua taloudellisesti tulevaisuuteen entistä omaehtoisemmin”, tulkitsee Mandatumin yritysmyynnin johtaja Lasse Alvesalo.

Useimmin pk-yrittäjät sijoittavat suomalaisiin osakkeisiin (50 %) tai osakerahastoihin (45 %).  18–39-vuotiaat yrittäjät sijoittavat vanhempia vastaajia harvemmin eläkevakuutuksiin, metsään ja asuntoihin, mutta useammin osakerahastoihin, ulkomaalaisiin osakkeisiin ja korkorahastoihin.

Vastaajien tyypillisin sijoitusstrategia on maltillinen (48 %). Kasvuhakuisesti sijoittaa 26 prosenttia ja varovaisen strategian on valinnut 17 prosenttia vastaajista. Kasvuhakuinen sijoitusstrategia korostui muita enemmän alle 40-vuotiaiden yrittäjien sekä miesten vastauksissa.

”Tuloksista näkyy se, että yrittäjät luottavat suomalaisiin yrityksiin. Suurin osa vastaajista suosii maltillista strategiaa, mutta vastausten perusteella tuottoja silti toivotaan. Kasvunhakuisemmat vastaajat ovat saattaneet miettiä asian niin, että pitkäjänteisessä sijoittamisessa riskinotto kannattaa. Sijoittamisessa kannattaa muistaa myös hajauttamisen tuomat hyödyt”, analysoi Petri Väisänen, Mandatumin yksityisvarainhoidosta vastaava johtaja.

Yrittäjien varautumisessa vajeita

Tutkimuksessa selvitettiin myös yrittäjien ottamia vapaaehtoisia henkilövakuutuksia. Yleisin käytössä oleva henkilövakuutus oli tapaturmavakuutus (80 %). Vastanneista yrittäjistä 57 prosentilla oli henkivakuutus, ja 51 prosentilla sairauskuluvakuutus. Noin kolmasosalla vastaajista oli lisäksi käytössä vapaaehtoinen eläkevakuutus ja työkyvyttömyysvakuutus.

”Yrittäjät ovat monesti alivakuutettuja, kun perusturvaa tuova YEL on asetettu palkansaajaan verrattuna alakanttiin. Lisäksi yritystoimintaan voi usein liittyä henkilöriskejä, joihin ei olla täysin varauduttu. Vaikka vastausprosentit eivät suoraan kerro turvavajeista, tutkimus vahvistaa tietoa, että yrittäjät ovat alivakuutettuja henkilövakuutusten osalta”, sanoo Alvesalo.

 

Tiedot perustuvat Suomen Yrittäjien ja Mandatumin teettämään kyselyyn, jonka toteutti Kantar Public. Kyselyn tavoitteena oli selvittää suomalaisten yrittäjien sijoitustoimintaa. Tutkimus toteutettiin tiedonkeruuna, jossa osa vastaajista osallistui kyselyyn Suomen Yrittäjien rekisteristä sähköpostikyselynä (710 vastausta) ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta (352 vastausta). Tutkimukseen vastasi yhteensä 1062 pk-yrityksen edustajaa. Tiedonkeruu tehtiin 6.-15.9.2022 välisenä aikana. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,0 prosenttiyksikköä.

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset