Uudistuksia Mandatumin johtamismallissa

1.6.2021

Osana uusia merkittäviä kasvutavoitteitamme, yhtiörakennemuutosta sekä Sampo-konsernin tiiviimpää yhteistoimintaa, uudistamme Mandatum-konsernin johtamismallia.

Mandatum-konsernin johtamismalli toimii jatkossa useamman eri foorumin välityksellä. Mandatum-konsernin tasolla ohjaus tapahtuu Group Committeen kautta. Mandatum Lifella ja Mandatum Asset Managementilla on jatkossa omat Liiketoiminnan johtoryhmänsä, jotka vastaavat muun muassa strategian toteutuksesta, liiketoimintapäätöksistä sekä liiketoiminnan tuloksellisuudesta. Molemmilla yhtiöillä on myös oma Steering Group, joka vastaa yhtiön toimintaedellytysten valmistelusta ja hallinnoinnista. Mandatum Asset Managementilla on tämän lisäksi omaisuusluokkakohtaiset Sijoituskomiteat (Investment Committees), jotka vastaavat sijoitustoiminnasta ja -strategiasta, sekä yhdessä liiketoiminnan johtoryhmän kanssa sijoitusratkaisujen kehittämisestä ja toteutuksesta.

Mandatum on lisäksi muodostanut konsernitasoiset toiminnot, joista on nimetty vastaamaan seuraavat henkilöt:

  • Henkilöstö: henkilöstöjohtaja Jatta Gerdt
  • Talous: talousjohtaja Jukka Kurki
  • Riskienhallinta: riskienhallintajohtaja Kai Niemi
  • Digitaalinen palvelukehitys: CDO Johannes Olli
  • Markkinointi,viestintä ja yritysvastuu: markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä
  • Business Technologies: johtaja Jari Sarelahti
  • Liiketoiminnan kehitys: johtaja Petri Vieraankivi
  • Lakiasiat: lakiasiainjohtaja Timo Vuokila
  • Compliance: Group Compliance Officer Anu Sipilä

Johtamismalli tulee voimaan 1.6.2021 alkaen.

Tutustu Mandatumin yhtiörakenteeseen ja hallitusten kokoonpanoihin

Tietoa yhtiöstä

 

 

 

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset