Tietosuojakäytäntöä päivitetty

14.12.2020

Mandatum Life on muuttanut tietosuojakäytäntöään 14.12.2020 selkeyttämällä sen rakennetta. Tietosuojakäytännössä kerrotaan Mandatum Lifen henkilötietojen käsittelystä ja muun muassa siitä, mitä henkilötietoja Mandatum Life käsittee, miten henkilötietoja käytetään sekä mitä oikeuksia henkilöillä on tietojensa käsittelyyn liittyen. Mandatum Lifessa henkilötietojen käsittely on kriittistä ydinliiketoimintaa, ja siksi on erityisen tärkeää, että henkilöitä informoidaan läpinäkyvästi tietosuojakäytännön olennaisista muutoksesta. Muutoksella ei ole vaikutusta Mandatum Lifen tarjoamiin palveluihin eikä se edellytä henkilöiltä toimenpiteitä.

Aiemmin tietosuojakäytännössä on kuvattu yleisellä tasolla henkilötietojen käsittelyä Mandatum Lifessa. Yksityiskohtaisemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä ovat olleet rekisterikohtaisissa selosteissa. Selkeyden vuoksi tietosuojakäytäntöä on täsmennetty ja täydennetty sekä rekisterikohtaisista selosteista luovuttu. Näin kaikki olennaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä ovat saatavilla yhdellä sivulla. Muutos ei koske yhteisöasiakkaiden jäsenten tietojen käsittelyä koskevia kuvauksia, vaan linkki niihin on saatavilla tietosuojakäytännön kohdassa 7.

Päivitetty tietosuojakäytäntö on saatavilla Mandatum Lifen nettisivuilla. Aikaisempaan tietosuojakäytäntöön on mahdollista tutustua täällä (linkki ei enää saatavilla). Lisää tietoa voit kysyä: tietosuoja@mandatumlife.fi.   


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset