Sijoitusvakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen tuoton verotukseen muutoksia 1.1.2020 alkaen

4.12.2019

Sijoitusvakuutuksesta ja kapitalisaatiosopimuksesta tehtävien osittaisten nostojen verotuskäytäntö muuttuu ensi vuoden alussa samankaltaiseksi kuin monissa muissa sijoitustuotteissa, esimerkiksi rahastosijoituksissa tai suorissa osakesijoituksissa. Sopimuksen tuottoa ei jatkossakaan veroteta vuosittain, vaan vasta sopimuksen päättyessä tai varoja nostettaessa. Myös sijoituskohteiden vaihdot sopimuksen sisällä voi jatkossakin tehdä verottomasti.

Sopimuksen päättyessä mahdollisesti syntynyt tappio on jatkossa vähennyskelpoinen pääomatuloista. Yrityksille tappio on vähennyskelpoinen elinkeinotoiminnan menona.

Muutos vaikuttaa tuoton verotusajankohtaan

Nykyisen verokäytännön mukaan sijoitusvakuutuksesta ja kapitalisaatiosopimuksesta tehtävät nostot tehdään ensin sijoitetusta pääomasta ja kertynyttä tuottoa verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun tuottoa nostetaan tai kun koko sopimus päättyy.

Veromuutoksen jälkeen tuottoa kerryttäneestä sijoitusvakuutuksesta ja kapitalisaatiosopimuksesta tehtävät varojen nostot sisältävät aina myös osuuden tuotosta, jota verotetaan pääomatulona. Nostettavista varoista katsotaan veronalaiseksi tuloksi osuus, joka nostohetkellä vastaa suhteessa tuoton osuutta koko sopimuksen säästöistä. Sopimuksen pääoma (eli sopimukseen maksetut maksut) ei ole veromuutoksen jälkeenkään veronalaista.

Esimerkki tuoton verotuksesta 1.1.2020 alkaen

Sijoitusvakuutukseen sijoitettu pääoma on 20 000 euroa. Sijoituksen arvo on nostohetkellä 24 000 euroa eli pääomaa on 20 000 euroa ja tuottoa on 4 000 euroa. Sopimuksesta nostetaan 2 000 euroa. Nostettavaksi tuoton osuudeksi lasketaan 4 000/24 000 x 2 000 = 333,33 euroa. Pääomavero 30 prosenttia peritään 333,33 eurosta, joka on 100 euroa. Asiakkaan tilille maksetaan 1 900 euroa.

Mahdolliset tappiot jatkossa vähennyskelpoisia

Mahdollisia tappioita ei tällä hetkellä voi vähentää verotuksessa.

Jatkossa sopimuksen päättyessä mahdolliset tappiot voi vähentää pääomatuloverotuksessa. Tappio on vähennyskelpoinen sopimuksen päättymisvuonna ja kymmenen seuraavaa vuotta. Tappion määrä on sijoittajalle maksetun määrän ja hänen maksamien suoritusten erotus.

Sijoitusvakuutus ja kapitalisaatiosopimus joustavia ja hallinnollisesti tehokkaita ratkaisuja sijoittamiseen jatkossakin

Veromuutokset eivät edellytä sinulta mitään toimenpiteitä ja voit jatkaa sijoittamista nykyiseen sopimukseesi kuten ennenkin. 

Veromuutoksen jälkeenkin sijoitusvakuutus ja kapitalisaatiosopimus tarjoavat joustavan ja hallinnollisesti tehokkaan ratkaisun säästämiseen ja sijoittamiseen. Käytettävissäsi on laaja sijoituskohdevalikoima ja voit vaihtaa sijoituskohteita sopimuksen sisällä ilman veroseuraamuksia. Sijoitusvakuutuksella voit lisäksi siirtää varallisuutta joustavasti jälkipolville.

Lisätietoja saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme p. 0200 31100 (pvm/mpm).


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset