Muutoksia Danske Investin rahastotoimeksiantojen toteutuksessa

20.3.2020

Päivitetty 27.3.2020 - Keskeytys on päättynyt

Rahasto-osuudenomistajien edun ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi Danske Invest keskeytti hetkellisesti toimeksiantojen toteutuksen osassa Suomeen ja Tanskaan rekisteröityjä rahastoja 16.3. ja 17.3.2020 alkaen.

Keskeytys johtui sijoitusmarkkinoiden jatkuvasta myllerryksestä, jonka vuoksi näiden rahastojen sijoituskohteiden päämarkkinapaikoilta tai olennaiselta osalta niistä ei ollut saatavissa luotettavia markkinatietoja rahaston sääntöjen mukaiselta arvostushetkeltä. Tästä johtuen rahastoille ei pystytty luotettavasti määrittämään osuudenarvoa ja nähtiin tarpeelliseksi keskeyttää toimeksiantojen toteutus näiden rahastojen osalta.

Kaupankäynnin keskeytys aiheuttaa viiveitä vakuutussopimuksiin keskeytyksen aikana tehtyihin toimeksiantoihin. Jos vakuutussopimuksessa tehdään toimeksianto (esimerkiksi säästöjen siirto tai osittainen nosto) sijoituskohteeseen, jonka kaupankäynti on keskeytetty, toimeksianto päästään Mandatum Lifessa toteuttamaan kyseistä sijoituskohdetta hallinnoivaan sijoitusyhtiöön eli Danske Investiin keskeytyksen jälkeen. Keskeytys on nyt päättynyt. Toimeksianto toteutetaan sillä arvolla, jonka sijoitusyhtiö antaa keskeytyksen jälkeen.

Lisätietoa sekä listan rahastoista löydät Danske Investin sivuilta täältä.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset