Muutoksia Danske Investin hallinnoimien rahastojen sääntöihin

5.5.2022

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n tekee muutoksia 15 eri rahaston sääntöihin. Muutokset tulevat voimaan 26.5.2022.

Rahastojen sääntöihin tehdään EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen (SFDR) mukaiset täsmennykset. Rahastot edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja ne on luokiteltu SFDR-asetuksen artiklan 8 mukaisiksi.

Lisätietoja rahastojen noudattamista vastuullisen sijoittamisen periaatteista löytyy kulloinkin voimassa olevalta rahastoesitteeltä.

Muutokset eivät edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Lisätietoja sääntömuutoksesta sekä muutosten kohteena olevat rahastot löydät Danske Investin verkkosivuilta: ILMOITUS: Muutoksia rahastokohtaisissa säännöissä 25.04.2022 |News (danskeinvest.fi).


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset