Muutoksia Danske Invest Neutral -rahastossa

1.6.2023

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy muuttaa Danske Invest Neutral –rahaston sääntöjä ja sijoituspolitiikkaa. Muutokset tulevat voimaan 27.6.2023.

Keskeiset muutokset:

  • Sääntömuutosten myötä rahaston sijoitustoiminnan tavoitteeksi on jatkossa määritelty pitkän aikavälin arvonnousu aiemman riskittömään korkoon sidotun tavoitteen sijaan.
  • Rahaston sijoitusrajoituksia täsmennetään siten, että sääntöihin lisätään mahdollisuus sijoittaa enintään 25 prosenttia rahaston varoista saman liikkeeseenlaskijan erityisvakuudellisiin joukkovelkakirjoihin. Sellaisiin sijoituskohteisiin, joilla ei ole ulkoista luottoluokitusta voidaan sijoittaa yhteensä kolme neljäsosaa rahaston varoista. Lisäksi täsmennetään, että rahaston varoista enintään puolet voi olla sijoitettuna heikomman luottoluokituksen omaaviin ns. high yield -joukkovelkakirjalainoihin.
  • Rahaston tuottovertailuun tarkoitettu vertailuindeksi on jatkossa Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped EUR hedged.
  • Sääntömuutoksen voimaantulon myötä rahaston nimi muuttuu. Rahaston nimi on jatkossa Sijoitusrahasto Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus.
  • Rahaston hallinnointipalkkiota alennetaan 27.6.2023 alkaen.

Osuuslaji Hallinnointipalkkio (27.6.2023 alkaen)                                     

Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus K -osuudet             0,95 %

Muutokset eivät aiheuta asiakkaille mitään toimenpiteitä tai kuluja.

Vahvistetut 27.6.2023 voimaantulevat säännöt löydät Danske Investin sivuilta osoitteesta www.danskeinvest.fi

Lisätietoja sääntömuutoksesta voit lukea Danske Investin tiedotteesta: ILMOITUS: Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral – Muutoksia säännöissä ja sijoituspolitiikassa 26.05.2023 |News


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset