Muutoksia Danske Invest Kestävä Arvo Osake –rahastossa

17.1.2022

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy muuttaa Danske Invest Kestävä Arvo Osake –rahaston nimeä ja rahastokohtaisia sääntöjä. Muutokset tulevat voimaan 1.2.2022.

Keskeiset muutokset:

• Rahaston sääntöihin tehdään EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen (SFDR) mukaiset täsmennykset. Rahasto on luokiteltu SFDR asetuksen 8 artiklan mukaiseksi.
• Sääntömuutoksen voimaantulon myötä rahaston nimi muuttuu. Rahaston nimi on jatkossa Sijoitusrahasto Danske Invest ESG Osake.

Muutokset eivät aiheuta asiakkaille mitään toimenpiteitä tai kuluja.

Uudet 1.2.2022 voimaantulevat säännöt ovat saatavissa Danske Investin sivuilta osoitteesta www.danskeinvest.fi.

Lisätietoja sääntömuutoksesta voit lukea Danske Investin tiedotteesta.