Muutoksia Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat -rahastossa

21.3.2023

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy muuttaa Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat -rahaston sääntöjä ja sijoituspolitiikkaa. Muutokset tulevat voimaan 12.4.2023.

Keskeiset muutokset:

  • Rahastolla on jatkossa kestävyyteen liittyvä sijoitustavoite ja rahasto myötävaikuttaa osaltaan yhden tai useamman YK:n kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa. Rahasto luokitellaan jatkossa EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun SFDR asetuksen 9 artiklan mukaiseksi.
  • Sääntömuutoksen voimaantulon myötä rahaston nimi muuttuu ja rahaston jakelupalkkiollisen osuuslajin hallinnointipalkkiota alennetaan. Rahaston nimi on jatkossa Sijoitusrahasto Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite.

Rahaston hallinnointipalkkio 12.4.2023 alkaen.

Sijoitusrahasto Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite 
Osuuslaji K / T        

Vuotuinen hallinnointipalkkio
1,92 %

Muutokset eivät aiheuta asiakkaille mitään toimenpiteitä tai kuluja.

Uudet 12.4.2023 voimaantulevat säännöt löydät Danske Investin sivuilta osoitteesta www.danskeinvest.fi.

Lisätietoja sääntömuutoksesta voit lukea Danske Investin tiedotteesta: ILMOITUS: Sijoitusrahasto Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat - Muutoksia säännöissä ja sijoituspolitiikassa 09.03.2023 |News