Muutoksia Danske Invest Euro Sustainable High Yield –rahastossa

4.8.2022

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy muuttaa Danske Invest Euro Sustainable High Yield –rahaston nimeä ja rahastokohtaisia sääntöjä. Muutokset tulevat voimaan 1.9.2022.

Keskeiset muutokset:

  • Rahaston säännöistä poistetaan sijoituskohteiden vastuullisuusprofiiliin viitannut kappale, jonka myötä varojen sijoittamista koskeva sääntökohta on paremmin linjassa muiden kestävyyteen liittyvien tietojen antamista määrittävän asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisten rahastojen kanssa.
  • Sääntömuutoksen voimaantulon myötä rahaston nimi muuttuu. Rahaston nimi on jatkossa Sijoitusrahasto Danske Invest Euro High Yield.

Muutokset eivät aiheuta asiakkaille mitään toimenpiteitä tai kuluja.

Uudet 1.9.2022 voimaantulevat säännöt löydät Danske Investin sivuilta osoitteesta www.danskeinvest.fi.

Lisätietoja sääntömuutoksesta voit lukea Danske Investin tiedotteesta:

ILMOITUS: Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Sustainable High Yield – Muutoksia rahastokohtaisissa säännöissä 02.08.2022 |News