Mandatumin vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2021 on julkaistu

5.4.2022

Sampo-konserni on julkaissut 5.4.2022 vuoden 2021 vuosiraportointinsa osoitteessa https://www.sampo.com/vuosi2021/. Sivustolta löytyvät myös Mandatum-konsernin vuosikertomus 2021 sekä Mandatumin yritysvastuuraportti 2021. Raportit ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi.

"Vuonna 2021 Mandatum suuntasi katseen tulevaisuuteen ja uudisti yhtiörakennettaan. Tämä tarkoitti myös strategian uudelleentarkastelua ja toimintojen uudelleen organisointia. Tänä vuonna raportoimme ensimmäistä kertaa Mandatum Holding Oy:n toiminnasta, eli Mandatum-konsernista", Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta kertoo.

Mandatumin vuosikertomus koostuu katsauksesta konsernin uudistuneeseen rakenteeseen ja toimintaan, hallituksen toimintakertomuksesta sekä tilinpäätöksestä liitteineen.

Yritysvastuuraportissa avataan Mandatumin yritysvastuun kokonaisuutta sekä kerrotaan tarkemmin niistä käytännön teoista, joita yhtiössä on tehty yritysvastuun eteen vuonna 2021.

Myös Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja Mandatum Asset Managementin vuosikertomukset on julkaistu 5.4.2022.

Sampo-konsernin vuosiraportointi täydentyy myöhemmin toukokuussa 2022 julkaistavalla vastuullisuusraportilla sekä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevalla kertomuksella.