Mandatumin tietosuojakäytäntöä on päivitetty

16.3.2022

Mandatum on päivittänyt tietosuojakäytäntöään 11.3.2022. Tietosuojakäytännössä kerrotaan Mandatumin henkilötietojen käsittelystä ja muun muassa siitä, mitä henkilötietoja Mandatum käsittelee, miten henkilötietoja käytetään sekä mitä oikeuksia henkilöillä on tietojensa käsittelyyn liittyen. Mandatumissa henkilötietojen käsittely on kriittistä ydinliiketoimintaa, ja siksi on erityisen tärkeää, että henkilöitä informoidaan läpinäkyvästi tietosuojakäytännön olennaisista muutoksesta. Muutoksella ei ole vaikutusta Mandatumin tarjoamiin palveluihin eikä se edellytä henkilöiltä toimenpiteitä.

Mandatumin yhtiörakennetta on uudistettu vuoden 2021 aikana. Tietosuojakäytännön päivityksellä on täsmennetty ja täydennetty henkilötietojen käsittelyä nykyisessä yhtiörakenteessa sekä täydennetty yhteydenottokanavia tietosuoja-asioissa vastaamaan nykyistä yhtiörakennetta.

Päivitetty tietosuojakäytäntö on saatavilla Mandatumin verkkosivuilla. Aikaisempaan tietosuojakäytäntöön  on mahdollista tutustua täällä. Lisätietoja voit kysyä sähköpostitse osoitteesta tietosuoja@mandatumlife.fi.   


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset