Mandatumille on myönnetty ISO/IEC 27001 -sertifikaatti

27.1.2022

Mandatumille on myönnetty kansainvälisen tietoturvastandardin mukainen ISO/IEC 27001:2013 -sertifikaatti osoituksena siitä, että tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme täyttää kansainväliset laatuvaatimukset.

Mandatum pyrkii luotettavana finanssialan toimijana varmistamaan, että asiakkaille tarjoamamme palvelut ovat turvallisia. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että tieto- ja kyberturvallisuuden tasomme ovat riittävät ja oikeasuhtaiset liiketoiminnan luonteeseen ja käsiteltäviin tietoihin nähden, sekä että ne vastaavat eri sidosryhmien finanssialan toimijalta yleisesti odottamaa tasoa. Tieto- ja kyberturvallisuus nähdään meillä oleellisena osana laadukkaiden palveluiden kehittämistä, palveluiden digitalisaatiota ja positiivista asiakaskokemaa.

Yhtiömme tieto- ja kyberturvallisuutta kehitetään suunnitelmallisesti organisaation johdon hyväksymän tietoturvastrategian mukaisesti ottaen huomioon alati muuttuva uhkaympäristö. Mandatumin tieto- ja kyberturvallisuus perustuvat yhtiön hallituksen hyväksymään tietoturvapolitiikkaan. Tietoturvapolitiikassa on määritetty roolit, vastuut, tavoitteet ja tarkemmat linjaukset tieto- ja kyberturvallisuuden toteuttamiselle.

Lisätietoja Mandatumin tietoturvallisuudesta saat osoitteesta security@mandatumlife.fi.