Mandatum Lifen lainastrategia onnistui tarttumaan nopeasti tilaisuuksiin

3.2.2021

Mandatum Lifen Opportunistic Loan Strategy -sijoitusstrategia on onnistunut ripeydessään tarttua tilaisuuksiin ja on kerännyt vuoden 2020 loppuun mennessä yli 110 miljoonaa euroa pääomasitoumuksia.

Keväällä 2020 lanseerattu Mandatum Lifen opportunistinen lainasijoitusstrategia (ML Opportunistic Loan Strategy -sijoituskori) on opportunistisella sijoitustyylillään onnistunut hyödyntämään viime vuoden markkinamyllerrystä. Se ehti rakentaa huolellisesti valitun ja hajautetun salkun houkuttelevalla riski-tuottosuhteella ja pääosin vakuudellisilla lainamuotoisilla sijoituksilla. Sijoitustahti on normalisoitunut markkinoiden tasaannuttua ja fokus on siirtynyt osittain myös epälikvidimpiin sijoituksiin. Tämänhetkiset sijoitukset on tehty useissa eri lainasegmenteissä eurooppalaisten yhtiöiden vakuudellisiin lainoihin (”leveraged loans”) ja osittain myös High Yield -joukkovelkakirjalainoihin nojaten aina perusteelliseen due diligence -työhön.

”Näimme keväällä selkeää väärinhinnoittelua markkinoilla ja aloitimme määrätietoisesti rakentamaan korkeatuottoisen, mutta kuitenkin hajautetun ja laadukkaan vakuudellisen lainasalkun. Jatkamme sijoitustoimintaa ja salkun jatkojalostamista, sillä laina- ja credit-markkinoilta löytyy edelleen houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia laajemminkin. Sitä mukaan kuin likvidimmän markkinan tuottotasot kapenevat, on todennäköistä, että tulemme strategian mukaisesti allokoimaan osan sijoitussalkusta epälikvidimpiin vakuudellisiin lainasijoituksiin. Mietimme jatkuvasti, mistä löydämme parhaan riskikorjatun tuoton”, Mandatum Lifen lainastrategioiden johtaja Alexander Gallotti kertoo.

”Lainasijoitusstrategia konkretisoi asiakkaillemme tarjottavaa kanssasijoitusstrategiaa. Vaihtoehdot laaja-alaisiin pohjoismaiset mahdollisuudet hyödyntäviin strategioihin sijoittamiseen ovat olleet aiemmin vähissä, ja on hienoa, että Mandatum Life on voinut edelläkävijänä tuoda lainamuotoisen sijoitustoiminnan osaamisen laajemmin myös asiakkaidensa ulottuville”, Mandatum Lifen Sijoitusratkaisut-yksikön johtaja Lauri Vaittinen kommentoi.

Sijoitusstrategia pyrkii löytämään kulloisessa markkinatilanteessa parhaat sijoituskohteet ja tavoittelee pitkällä aikavälillä 6–8 prosentin efektiivistä korkoa (brutto-IRR) kuitenkin kohtuullisella riskitasolla. Strategian bruttotuottoluvut lanseerauksesta ovat 1,24x MoIC* ja 44 % IRR per 31.12.2020.

Varainkeruujakso jatkuu vuoden 2021 alkupuoliskolla ja viimeiset merkinnät sijoituskoriin tehdään arviolta vuoden ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä.

Lainasijoitustoimintaa laajennettiin Mandatum Lifessa vuoden 2019 lopulla perustamalla lainastrategiatiimi. Tiimi vastaa myös Mandatumin Senior Loan -strategiasta, jonka hallinnoimat pääomat ovat yli 200 miljoonaa euroa, sekä oman taseen lainasijoituksista yhdessä Sammon kanssa. Päävastuulliseen lainastrategioiden salkunhoitotiimiin kuuluvat Alexander Gallotti, Kimmo Salokoski ja Ilkka Lampio.

* Money on invested capital (”MoIC”), kuvastaen kokonaistuottoa kutsutulle pääomalle.

 

Lisätiedot:

Taneli Törmänen, Johtaja, instituutioasiakkaat ja neuvonanto, taneli.tormanen(at)mandatumlife.fi, p. +358 50 422 0092.

 

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset