Mandatum Life kehittää digitaalisia palveluitaan saavutettavuuden parantamiseksi

9.10.2020

Mandatum Life uudistaa digitaalisia palveluita ja sisältöjä niiden saavutettavuuden parantamiseksi.

Mitä Mandatum Lifen palveluita muutokset koskevat?

Muutoksia tehdään tulevien kuukausien aikana Mandatum Lifen verkkosivuston ja verkkopalvelun sisältöön sekä muihin digitaalisiin sisältöihin, kuten sosiaalisen median kanavissa näkyvät julkaisut. ML Rahat -mobiilipalveluun tehdään muutoksia alkuvuoden 2021 aikana. Saavutettavuusmuutokset vaikuttavat digitaalisten palveluiden visuaaliseen ilmeeseen ja parantavat niiden käytettävyyttä.

Mitä digitaalisten palveluiden saavutettavuudella tarkoitetaan?

Saavutettavuudella lisätään yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja varmistetaan, että digitaaliset palvelut ja sisällöt ovat käytettäviä mahdollisimman monille erilaisista lähtökohdista huolimatta. Näin helpotetaan ja tuetaan esimerkiksi erityisryhmien, kuten näkö- ja kuulovammaisten tai keskittymisvaikeuksista kärsivien, verkkoasiointia ja digitaalisten palveluiden käyttämistä.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa Mandatum Lifea varmistamaan digitaalisten palveluiden ja sisällön saavutettavuuden kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerien mukaisesti. Lain taustalla on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi.