Kysymyksiä ja vastauksia Ukrainan kriisiin liittyen

8.3.2022
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt asiakkaissamme kysymyksiä markkinoihin ja talouteen liittyen. Lue Mandatumin vastaukset asiakkaitamme mietityttäneisiin aiheisiin.

Markkinatilanne

Miksi markkinat heiluvat nyt?

Osakemarkkinoiden epävarmuuden taustalla on tällä hetkellä mm. seuraavia asioita:

  • Ukrainan sota nostaa epävarmuutta markkinoilla

Venäjä aloitti 24.2. sodan Ukrainassa usealla eri rintamalla. Hyökkäyksen alettua osakkeet laskivat rajusti erityisesti Euroopassa ja rahaa hakeutui turvasatamakohteisiin, kuten valtionlainoihin ja dollariin. Myöhemmin markkinat ovat hieman rauhoittuneet, mutta uutiset sodasta heiluttavat kursseja edelleen selvästi. Sodan vaikutukset globaaliin talouteen riippuvat ennen kaikkea asetettujen pakotteiden sekä Venäjän asettamien vastapakotteiden vaikutuksesta ja energian saatavuudesta ja sen hinnan kehityksestä. Energian hinnan nousu laskisi erityisesti Euroopan talouden näkymiä, ja vaikeuttaisi keskuspankkien tehtävää entisestään myös Yhdysvalloissa.

  • Rahapolitiikan kiristyminen ja kiihtyvä inflaatio

USA:n keskuspankki (Fed) on ilmoittanut kiristävänsä rahapolitiikkaa tänä vuonna olettaen, että talousympäristö pysyy samantyyppisenä kuin nyt. Tarkoituksena on korkeaksi nousseen inflaation hillitseminen. Myös Euroopan keskuspankki on viestinyt suunnitelmistaan kiristää rahapolitiikkaa kuluvan vuoden aikana. Sota Ukrainassa nostaa keskuspankkien painetta edelleen, sillä epävarmuus Venäjän energian toimituksista nostaa öljyn ja maakaasun hintaa globaalisti. Alkuvuoden aikana korkojen nousu laski korkosijoitusten lisäksi korkean arvostustason osakkeita, kuten teknologiayhtiöitä.

 

Miten Ukrainan kriisi näkyy markkinoilla?

Markkinoiden näkymät ovat tällä hetkellä epävarmoja, mutta kuten aina, seuraamme tilannetta jatkuvasti ja olemme valmiina reagoimaan nopeasti tilanteen sitä vaatiessa.

Ajantasaisimman tiedon Mandatumin näkemyksistä markkinatilanteesta löydät Mandatumin viikoittain päivittyvästä markkinakatsauksesta.

 

Miten Ukrainan kriisi on näkynyt Mandatumin sijoitustoiminnassa?

Olemme säilyttäneet maltillisen riskitasoon Allokaatio-sijoituskoreissa ja täyden valtakirjan asiakassalkuissa koko viime ja tämän vuoden alun ajan. Venäjään liittyvät riskit olivat Allokaatio-sijoituskoreissa ja asiakassalkuissa jo ennen hyökkäystä vähäisiä. Näin ollen emme 3. maaliskuuta mennessä ole tehneet salkkujen riskitasoon merkittäviä muutoksia kriisin kärjistymisen jälkeen.

Mandatumin omissa rahastoissa ja sijoituskoreissa ei ollut suoria sijoituksia Venäjälle. Ennen kriisin eskaloitumista Allokaatio-sijoituskorien osana olevien osakesijoitusten yhteenlaskettu Venäjä-paino oli noin 0,7 % pohjautuen Mandatumin käyttämien ulkopuolisten rahastojen Venäjä-painoista. Vastaavasti Allokaatio-sijoituskorien korkosijoitusten yhteenlaskettu Venäjä-paino oli noin 0,3 % ulkopuolisten rahastojen kautta. Nämä arvot ovat nyt arvostettu nollaan Venäjän pääoma markkinoiden sulkeutumisen vuoksi.

Seuraamme tilannetta tiiviisti ja olemme valmiita tekemään muutoksia asiakkaidemme edun mukaisesti, mikäli se on tarpeen. Viikoittain päivittävästä markkinakatsauksestamme löydät viimeisimmän tiedon mahdollisista muutoksista Mandatumin salkkuihin.

Ymmärrämme tuottavan ja turvaavan sijoittamisen tärkeyden. Tavoittelemme sijoitustoiminnassamme vakaata tuottoa pitkällä aikavälillä, ja valitsemme riskimme huolellisesti markkinatilanteen mukaan.

Mandatumin ei ole tällä hetkellä mahdollista vastaanottaa merkintä- ja lunastustoimeksiantoja sellaisiin kumppaneittensa rahastoihin, joiden osalta toimeksiantojen toteutus on keskeytetty Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin ja siitä seuranneen Venäjän keskuspankin päätöksen sulkea maan osakemarkkinat johdosta.

Miten sijoittajan kannattaa toimia, kun markkinaheilunta lisääntyy?

Pääsääntö markkinaheilunnan kasvaessa tai kurssien laskussa on, että lyhyen aikavälin näkymien perusteella suunnitelmaa ei kannata hylätä, elleivät henkilön taloudellinen tilanne tai sijoittamisen tavoitteet ole muuttuneet. Ostoja on järkevää tehdä ajallisesti hajautetusti kaikissa markkinatilanteissa.

Sijoittajan kannattaa ottaa huomioon seuraavat asiat harkitessaan omaan tilannettaan:

  1. Myymällä kaikki pois laskumarkkinassa, sijoittaja saattaa jäädä paitsi tuotoista, jos kurssit kääntyvätkin nopeasti nousuun.
  2. Nostamalla riskitasoa merkittävästi, sijoittaja voi olla ostoissaan liian aikainen, jos kurssilasku jatkuu.

Mandatum

Miten suuri sijoittaja Mandatum itse on?

Hallinnoimme kokonaisuudessaan noin 29 miljardin euron varoja (Sampo -konsernin taseen sijoitusvarat mukaan luettuna). Sijoitustoiminnan tuloksilla mitattuna olemme olleet vuodesta toiseen kärkipäässä suomalaisista henkivakuutusyhtiöistä. Mandatum-konsernin asiakasvarat nousivat 11 miljardiin euroon vuonna 2021.

Kuinka vakavarainen yhtiö Mandatum on?

Mandatum on hyvin vakavarainen yhtiö ja osa vahvaa Sampo-konsernia. Vuoden 2021 lopussa Mandatum Lifen vakavaraisuusaste oli 190 prosenttia (188 12/2020), ja Mandatum-konsernin vakavaraisuus on vastaavalla tasolla.

Onko Mandatum varautunut mahdollisiin kyberhyökkäyksiin?

Mandatum kehittää turvallisuuttaan pitkäjänteisesti tietoturvastrategiansa pohjalta. Arvioimme kyberuhkien mahdollisuuksia jatkuvasti ja reagoimme tarvittaessa ja suunnitelmiemme mukaisesti. Käytämme myös riippumattomia tarkastajia arvioimaan turvallisuuttamme. Mandatumille on myönnetty ISO/IEC 27001:2013 kansainvälisen tietoturvastandardin mukainen sertifikaatti, joka kuvastaa tietoturvan hallintajärjestelmämme kansainvälisten laatustandardien mukaisuutta.

Millaisin ehdoin Mandatumin henkilöriskivakuutukset ovat voimassa poikkeustilanteissa?

Löydät Mandatumin henkilöriskivakuutuksien ehdot verkkosivuiltamme kunkin tuotteen alasivulta: https://www.mandatumlife.fi/henkilovakuutukset/

Mikäli vakuutuksesi on otettu ennen viimeisimpien vakuutusehtojen voimaantuloa, voit lähettää verkkopalvelussa viestin asiakaspalveluumme tai soittaa asiakaspalveluumme ja toimitamme postitse vakuutusehdot.

Asiakkaan verkkopalveluun voit kirjautua täältä.