Kansallinen Tulorekisteri laajenee palkoista etuuksiin 1.1.2021

18.12.2020

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Suorituksen maksajat ovat ilmoitusvelvollisia ja ilmoittavat tiedot tulorekisteriin reaaliaikaisesti (maksupäivä + 5 päivää) jokaisesta maksutapahtumasta erikseen yhteisesti hyväksytyllä vakioidulla tavalla. Ilmoituksia käyttävät eri viranomais- ja muut tahot, jotka omassa päätöksenteossaan niitä ovat ennenkin tarvinneet ja joilla niihin on ollut aikaisemminkin oikeus. Uutta on, että asiakas voi Tulorekisterin kautta tarkastella omia korvaus- ja eläketietoja heti, kun ilmoitukset on lähetetty Tulorekisteriin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Mandatum Henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ja Mandatum Life Palvelut Oy ilmoittavat 1.1.2021 alkaen ne maksetut eläkkeet ja korvaukset Tulorekisteriin, joita joku muu taho kuten verottaja tai Kansaneläkelaitos tarvitsee. Ilmoittaminen tapahtuu automaattisesti järjestelmien kautta eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

Poikkeustapauksissa ja mahdollisissa korjauksissa ilmoituksen voi antaa tai korjata Kansallisen Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, joihin asiaa hoitaville on pääsy suomi.fi-tunnusten kautta.

Lue lisää Tulorekisteristä.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset