Eläkevakuutusmaksujen vuodenvaihteen aikataulut

20.12.2018

Jotta voit vähentää eläkevakuutusmaksusi vuoden 2018 verotuksessa, kannattaa vakuutusmaksut maksaa hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Maksamalla riittävän ajoissa varmistat, että maksut kirjautuvat vakuutukseen tämän vuoden puolella.

Otathan huomioon myös asiakaspalvelumme vuodenvaihteen poikkeavat aukioloajat, jotka löytyvät täältä.

Kätevimmin teet lisämaksun eläkevakuutukseesi verkkopalvelussamme: valitse Sopimukset > Eläkevakuutussopimus ja Sijoituskohteet > Tee lisäsijoitus.

Viimeiset maksuajankohdat 2018

Suosittelemme, että eläkevakuutusmaksut maksetaan ajoissa joulukuun aikana ja viimeistään alla lueteltuja maksuajankohtia edeltävänä pankkipäivänä.

Viimeiset maksuajankohdat ovat:

  • Danske Bankin tunnuksilla 31.12. klo 18.30 mennessä
  • Nordean tunnuksilla 31.12. klo 18.00 mennessä
  • Aktian tunnuksilla 31.12. klo 18.00 mennessä
  • OP:n tunnuksilla 31.12. klo 18.00 mennessä
  • Paikallissäästöpankkien, Paikallisosuuspankkien, Ålandsbankenin, S-pankin tunnuksilla 28.12. klo 16.00 mennessä

Myöhemmin maksetut vakuutusmaksut kirjautuvat vakuutukseen vuodelle 2019, eikä niitä voi vähentää vuoden 2018 verotuksessa.

Saat vuositiedotteella erittelyn maksetuista eläkevakuutusmaksuista verotuksen tarkistamista varten.

Vuositiedotteiden postitus aloitetaan vuonna 2019 viikolla 2, ja ne ovat perillä porrastetusti tammi-helmikuun aikana. Vuositiedotteet ovat sähköisinä nähtävissä Mandatum Lifen verkkopalvelun kautta. Jos käytössäsi on paperiton palvelu, vuositiedotetta ei lähetetä paperisena, vaan näet tiedotteet kätevästi Mandatum Lifen verkkopalvelun arkistosta.

Henkilöasiakkaiden yksilöllisen eläkevakuutusten verotus ja puolison verovähennysoikeus

Mandatum Life ilmoittaa eläkevakuutuksiin vuonna 2018 maksetut maksut verottajalle suoraan. Maksetuista maksuista ei tarvitse lähettää erittelyä verottajalle, mutta Mandatum Lifesta saamasi erittely on säilytettävä itsellä kuuden vuoden ajan verotuksen tarkistusta varten.

Saat huhtikuussa esitäytetyn veroilmoituksen vuodesta 2018, jossa eläkevakuutusmaksut näkyvät.

Eläkevakuutusmaksuja voit vähentää pääomatuloistasi enintään 5 000 euroa vuodessa. Jos sinulla ei ole pääomatuloja tai jos pääomatulosi eivät riitä eläkevakuutusmaksun vähentämiseen kokonaisuudessaan pääomatuloista, tekee verottaja vähennyksen kokonaan tai osittain suoraan ansiotuloverosta ns. alijäämähyvityksenä.

Jos sinulla on lisäksi työnantajan ottama vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, johon on maksettu kuluvan kalenterivuoden aikana maksuja, voit vähentää omassa verotuksessasi eläkevakuutusmaksuja 2 500 euroa kalenterivuodessa. Työnantajan ottama ryhmäeläkevakuutus ei vaikuta oman eläkevakuutuksesi maksujen vähennysoikeuteen.

Kumpikin puoliso vähentää omassa verotuksessaan oman vakuutuksensa maksut. Vakuutus katsotaan sen puolison vakuutukseksi, joka on vakuutettuna vakuutuksessa. Sillä ei ole merkitystä, kumpi puolisoista on ottanut vakuutuksen tai maksanut sen maksut.

Jollei puolisolla ole riittävästi tai ollenkaan ansio- tai pääomatuloja, tekee verottaja automaattisesti vähennyksen toisen puolison ansiotuloista menevästä verosta alijäämähyvityksenä. Puoliso ei voi vähentää omista pääomatuloistaan toisen puolison eläkevakuutusmaksuja.

Eläkkeensaajan vuodenvaihde

Eläkkeensaajat saavat vuodenvaihteessa tiedotteet eläkkeiden maksamisesta. Vuositiedotteella ilmoitetaan eläkkeen määrä 1.1.2019, vuonna 2018 maksetut eläkkeet sekä ennakonpidätyksen (eli ansiotuloveron) ja pääomaveron määrä. Vuositiedotteet ovat sähköisinä nähtävissä Mandatum Lifen verkkopalvelun kautta. Jos käytössäsi on paperiton palvelu, vuositiedotetta ei lähetetä paperisena, vaan näet tiedotteet kätevästi Mandatum Lifen verkkopalvelun arkistosta.

Mandatum Life saa uudet ennakonpidätys- ja pääomaveroprosentit eläkkeisiin suoraan verottajalta tammikuussa ja ne tulevat voimaan 1.2.2019 alkaen.

Sijoitussidonnaiselle eläkkeelle ennen 1.1.2019 jääneet saavat eläkkeensaajan tiedotteen lisäksi tammi-helmikuun aikana vuositiedotteen jäljellä olevista säästöistään.

Sinun ei tarvitse toimittaa verokorttia Mandatum Lifeen, jos olet jäänyt eläkkeelle ennen 1.12.2018.