Danske Invest Rahastoyhtiö lakkauttaa Danske Invest Russia -rahaston

11.4.2022

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt lakkauttaa sijoitusrahasto Danske Invest Russian. Lakkauttamispäätöksen seurauksena merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamisen keskeytys muuttuu 28.2.2022 tehdystä väliaikaisesta toimenpiteestä pysyväksi.

Rahaston lakkauttamispäätöksen taustalla on Venäjän aloittamat sotatoimet Ukrainassa, mikä on vaikuttanut monilla tavoin rahaston toimintaedellytyksiin kohdemarkkinalla. Rahastoyhtiön arvion mukaan kohdemarkkinan toimintaan liittyvät haasteet estävät rahaston luotettavan arvonmäärityksen sekä erityisesti lunastustoimeksiantojen avaamisen ilman, että osuudenomistajien yhdenvertaisuus vaarantuu.

Rahastoyhtiö on ilmoittanut, että lakkauttamispäätöksen seurauksena rahaston varat tullaan muuttamaan käteiseksi ja niistä vähennetään mahdolliset velat, jonka jälkeen rahaston jäljelle jäävä käteiseksi muutettu varallisuus jaetaan kokonaisuudessaan rahaston rahasto-osuudenomistajille heidän omistamiensa rahasto-osuuksien suhteessa. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen varojen käteiseksi muuttaminen tulee kestämään tavanomaista kauemmin.

Mandatum tulee tiedottamaan asiakkaitaan rahaston lakkauttamisprosessista kirjallisesti, kun prosessiin liittyvät toimenpiteet ovat tarkentuneet.

Lisätietoja rahaston lakkautuksesta: ILMOITUS Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman sijoitusrahaston lakkauttamisesta 11.04.2022 |News


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset