Danske Invest lakkauttaa kolme rahastoa

23.9.2022

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 20.9.2022 päättänyt lakkauttaa kolmen erikoissijoitusrahaston toiminnan, minkä seurauksena kyseisten rahastojen merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanotto on keskeytetty.

Lakkautettavat rahastot:

  • Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Eliksir
  • Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Europe Enhanced Index
  • Erikoissijoitusrahasto Danske Invest High Yield.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy muuttaa lakkautettavien rahastojen varat käteiseksi ja vähentää niistä mahdolliset velat. Kunkin rahaston jäljelle jäävä käteiseksi muutettu varallisuus jaetaan kokonaisuudessaan kyseisen rahaston rahasto-osuudenomistajille heidän omistamiensa rahasto-osuuksien määrän mukaisessa suhteessa.

Mandatum tiedottaa edellä mainittuihin rahastoihin vakuutussäästönsä ja/tai sijoitussuunnitelmansa sitoneita asiakkaita kirjallisesti, kun lakkauttamiseen liittyvät toimenpiteet ovat tarkentuneet.

Lisätietoja rahaston lakkautuksesta:

ILMOITUS: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy lakkauttaa kolmen erikoissijoitusrahaston toiminnan 21.09.2022 |News