Mandatum tukee kestävää vakuuttamista

Lehdistötiedotteet 4.4.2024 klo 11:05 EEST

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) sitoutui YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin ja julkaisi kestävän vakuuttamisen politiikan.

Mandatumin kestävyysstrategian mukaisesti sen vakuutustoiminnan tavoitteena on edistää asiakkaiden hyvinvointia tulevaisuuteen varautumisen ja vaurastumisen kautta. Mandatum Life sitoutui YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin (Principles for Sustainable Insurance, PSI) joulukuussa 2023, ja kehittääkseen edelleen vakuutusliiketoimintansa kestävyyttä, laati periaatteisiin pohjautuvan kestävän vakuuttamisen politiikan.

Kestävän vakuuttamisen periaatteet tarjoavat vakuutusalalle kansainvälisen viitekehyksen, jossa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset sisällytetään alan yritysten toimintaan.

“Yhtiöllämme on riskienhallitsijana, riskinkantajana ja sijoittajana yhteiskunnassamme tärkeä rooli taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämisessä. Sitoutumalla YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin toimme vastuullisuuden entistäkin läheisemmin osaksi Mandatumin arkea”, kertoo Mandatumin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

Kestävä vakuuttaminen Mandatumissa tarkoittaa sekä vakuutuspalveluiden luomia positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia että tapaa, jolla asiakas ja hänen tarpeensa huomioidaan vakuutusarvoketjun eri vaiheissa. Tasapuolinen kohtelu, läpinäkyvä ja helposti saatavilla oleva informaatio, asiantunteva ja ennakoiva asiakaspalvelu, riskienhallinta sekä sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden taustalla olevan varallisuuden hoito vastuullisesti ovat osa kestävän vakuuttamisen kokonaisuutta. Tämän lisäksi Mandatum pyrkii edistämään kestävää vakuuttamista ja siihen liittyvää tietoisuutta viestinnässään ja sidosryhmäyhteistyössään.

Osoittaakseen sitoutumistaan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen Mandatum arvioi, mittaa ja monitoroi edistymistään PSI-periaatteiden toteuttamisessa. Periaatteiden toteutumisesta vakuutusliiketoiminnassa tullaan raportoimaan vuodesta 2024 alkaen.

 

Mandatumin kestävän vakuuttamisen politiikka

YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet

 

Lisätietoja:

Niina Riihelä, SVP, Viestintä, markkinointi ja vastuullisuus, Mandatum, niina.riihela(a)mandatum.fi, +358 40 728 1548

 

Mandatum lyhyesti

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.

mandatum.fi/konserni


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset