Mandatum Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–31.3.2024: Hallinnoitavat asiakasvarat jatkoivat vakaata kasvuaan

Pörssitiedotteet 8.5.2024 klo 10:45 EEST

Mandatum Oyj, Pörssitiedote, 8.5.2024 klo 10.45

Tammi–maaliskuu 2024 lyhyesti

 • Tulos ennen veroja kasvoi 47 % ja oli 46,9 (1–3/2023: 32,0) milj. euroa. Tulosta kasvatti erityisesti sijoitustoiminnan tulos, mutta myös palkkiotulos kasvoi vertailukaudesta.
 • Palkkiotulos kasvoi 9 % ja oli 15,2 (14,0) milj. euroa.
 • Nettorahavirta laski 246 (291) milj. euroon.
 • Hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 5 % alkuvuodesta ja 16 % vuoden takaisesta ja olivat 12,5 mrd. euroa.  
 • Sijoitustoiminnan tulos nousi 29,9 (13,4) milj. euroon.
 • Riskihenkivakuuttamisen tulos oli 2,2 (2,9) milj. euroa.
 • Solvenssi II -vakavaraisuussuhde osinkokertymä huomioiden oli 216,5 % (31.12.2023: 221,4 %).  

Näkymät vuodelle 2024 (ennallaan)

 • Palkkiotuloksen odotetaan kasvavan vuodesta 2023 olettaen, että markkinaolosuhteet pysyvät vakaina. Vaikka Mandatum on pystynyt vuosien 2022 ja 2023 aikana ylläpitämään kurinalaista hinnoittelua ja vakaata palkkiomarginaalia asiakasvarojen hoitoon liittyvässä liiketoiminnassa, palkkiotulos vuodelle 2024 on riippuvainen useista tekijöistä, kuten asiakaskäyttäytymisestä ja asiakasvarojen jakautumisesta eri omaisuusluokkiin, kilpailutilanteesta ja pääomamarkkinoiden kehityksestä.  
 • Laskuperustekorkoisen kannan odotetaan supistuvan edelleen. Laskuperustekorkoisen kannan sijoitusten arvonmuutokset näkyvät markkinaympäristön muuttuessa verrattain suurenakin heiluntana sijoitustoiminnan tuloksessa.
 • Lisäksi toimialalle tyypilliseen tapaan Mandatumin kokonaistulokseen vaikuttavat vakuutusmatemaattiset oletukset, joita päivitetään säännöllisesti.
 • Mandatumin vakavaraisuusasema on vahva, mikä antaa yhtiölle vankan pohjan toimia erilaisissa markkinatilanteissa.

​​​​​​
Avainluvut

Milj. €

1–3/2024

1–3/2023

Muutos, % 

10–12/2023

Muutos, %

1–12/2023

Tilikauden voitto ennen veroja

46,9

32,0

47 %

46,3

1 %

210,4

Palkkiotulos

15,2

14,0

9 %

13,4

13 %

52,6

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos ilman sijoitussidonnaista liikettä

29,9

13,4

123 %

24,9

20 %

148,6

Riskihenkivakuuttamisen tulos

2,2

2,9

-24 %

8,0

-72 %

17,9

Muu tulos

-0,5

1,7

 

0,0

 

-8,7

Osakekohtainen tulos, €

0,08

0,05

60 %

0,06

33 %

0,32

Osakekohtainen oma pääoma, €

3,26

3,06

7 %

3,19 

2 %

3,19

Hinta/voittosuhde (P/E-luku)

13,7

 

 

 

 

12,7

Nettorahavirta

246

291

-16 %

210

17 %

754

Oman pääoman tuotto-%

9,3 %

5,8 %

 

9,8 %

 

9,8 %

Kulu/tuotto-suhde asiakasvarojen hoidosta, % 1

65 %

66 %

 

66 %

 

66 %

 

Milj. 

31.3.2024

31.3.2023

Muutos, % 

31.12.2023

Muutos, %

 

Asiakasvarat 

12 504

10 776

16 %

11 892

5 %

 

Vakavaraisuussuhde osinkokertymä huomioiden, %

216,5 %

279,5 %

-63 %

221,4 %

-5 %

 

 

1)         Liukuva 12 kk keskiarvo.Toimitusjohtajan katsaus

Mandatumin vuosi 2024 alkoi odotustemme mukaisesti. Kasvustrategiamme kannalta keskeinen palkkiotulos kasvoi 9 prosenttia vertailukaudesta, mikä on osoitus pääomakevyiden liiketoimintojen ja erityisesti varainhoidon hyvästä kehityksestä. Hallinnoitavat asiakasvarat nousivat vuoden takaisesta 16 prosenttia 12,5 miljardiin euroon, ja nettorahavirta neljänneksellä oli 246 miljoonaa euroa, mikä on hyvä alku uudelle vuodelle.

Mandatumin tulos ennen veroja kasvoi 46,9 miljoonaan euroon. Tulosta kasvatti erityisesti sijoitustoiminnan tulos, joka nousi 29,9 miljoonaan euroon. Laskuperustekorkoisen liiketoiminnan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9 prosenttia, ja maltillisesti nousseet korot laskivat salkun suurimman omaisuusluokan eli korkojen tuottoja. Toisaalta myös vakuutussopimusvelan korkokustannus oli diskonttauskoron nousun seurauksena alhainen, noin 6 miljoonaa euroa. Onnistuimme myös hyvin orgaanisen pääoman luonnissa vuosineljänneksen aikana. Yhtiön vakavaraisuussuhde 31.3.2024 oli vuodenvaihteen tasolla – osinkokertymä huomioiden 216,5 prosenttia – mikä kuvastaa hyvin Mandatumin vankkaa vakavaraisuusasemaa.  

Varainhoidon nettorahavirta oli neljänneksen aikana vahvaa kaikissa asiakassegmenteissä. Suuri osa sisään tulevasta rahasta tuli edelleen erityisesti korkotuotteisiin, kuten Nordic High Yield -rahastoon, joka sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin korkeamman riskin joukkovelkakirjalainoihin. LSEG Lipper Fund Awards 2024 valitsi alkuvuonna tämän rahaston Euroopan parhaaksi high yield -joukkovelkakirjoihin sijoittavaksi rahastoksi kolmen ja viiden vuoden tarkastelujaksoilla, mistä voimme olla ylpeitä. Myös vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden ja allokaatiomandaattien rahavirrat kasvoivat. Mandatumin vahva sijoitusosaaminen perustuu pitkään sijoitustoiminnan perintöön ja vahvaan sijoitustuottojen historiaan eritoten korko- ja luottomarkkinoilla sekä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden parissa.

Mandatum sitoutui YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin

Olen ylpeä ja iloinen, että ansaitsimme jo kolmatta kertaa peräkkäin Siqni Future Workplaces -sertifikaatin, joka myönnetään yritykselle, jossa yrityskulttuuria johdetaan poikkeuksellisen hyvän työntekijäymmärryksen pohjalta. Hyvinvoiva yrityskulttuurimme on tekijä, joka johtaa erinomaisen työntekijäkokemuksen lisäksi myös korkeaan asiakastyytyväisyyteen ja luo siten pohjaa menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Erinomaiseen työntekijäkokemukseen panostaminen on ollut Mandatumille strateginen valinta jo yli vuosikymmenen ajan, ja henkilöstötyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla pitkään.

Sitouduimme vuoden vaihteessa YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin, ja niiden pohjalta laadittu kestävän vakuuttamisen politiikka julkaistiin Mandatumin verkkosivuilla huhtikuussa 2024. Kestävän vakuuttamisen periaatteet luovat vakuutusalalle kansainvälisen viitekehyksen, joka sisältää ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä teemoja. Mandatumilla on suurena suomalaisena henkivakuuttajana myös tärkeä yhteiskunnallinen rooli, ja sitoutuminen YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin on meille luonteva seuraava askel vastuullisuuden kehitystyössämme.

Sijoitusmarkkinoilla vuoden alku on ollut vahva. Globaalin osakemarkkinan nousu on jatkunut viime vuodesta, ja esimerkiksi high yield -yrityslainat ja seniorilainat ovat tuottaneet hyvin. Yleiset talousnäkymät ovat Yhdysvaltojen imussa luottavaiset, ja tulevaisuuden odotukset vaikeasta maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta pääsääntöisesti positiiviset.

Vaikuttaakin siltä, että toimintaympäristö jatkuu Mandatumille suotuisana. Keskuspankkien odotetaan laskevan ohjauskorkoja kuluvan vuoden aikana, mutta yhtiön lyhyemmän aikavälin tuloskehityksen kannalta ohjauskorkoa olennaisempaa on pidempien korkojen kehitys. Mandatum yhtiönä on resilientti monella mittarilla, ja meillä on hyvät ja vakaat lähtökohdat jatkaa kasvustrategiamme toteuttamista.

Petri Niemisvirta
Toimitusjohtaja


Puhelinkonferenssi 8.5. klo 13.00

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi 8.5.2024 klo 13.00 (Suomen aikaa). Puhelinkonferenssiin voi rekisteröityä alla olevan linkin kautta. Puhelinkonferenssin puhelinnumerot sekä tunnuksen, jolla pääsee liittymään puhelinkonferenssiin, saa rekisteröitymällä.

Rekisteröityminen tilaisuuteen: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012280

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.mandatum.fi/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.
 

Lisätietoja 
 
Sijoittajatiedustelut: 
Matti Ahokas

Talousjohtaja

Puh. +358 40 575 1978
matti.ahokas(a)mandatum.fi

Lotta Borgström  
Sijoittajasuhdejohtaja  
Puh. +358 50 0221 027 
lotta.borgstrom(a)mandatum.fi        
 
Lisätietoja medialle: 
Niina Riihelä 
SVP, Viestintä, brändi ja vastuullisuus  
Puh. +358 40 728 1548 
niina.riihela(a)mandatum.fi 


Varsinainen osavuosiraportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Mandatumin osavuosiraporttia täydentävä, sijoittajille suunnattu englanninkielinen esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.mandatum.fi/tulos.

Mandatum Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa 13.8.2024 ja Q3-osavuosiraporttinsa 12.11.2024.  

Mandatum lyhyesti 

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.  
mandatum.fi/konserni 

 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

Finanssivalvonta 

www.mandatum.fi


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset