Mandatum Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (Solidium Oy)

Pörssitiedotteet / Liputusilmoitukset - 15.2.2024 klo 11:20 EET

Mandatum Oyj, pörssitiedote, 15.2.2024 klo 11:20

 

Mandatum Oyj (y-tunnus 3355142-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen siitä, että Solidium Oy:n (y-tunnus 2245475-9) ja sen rahastojen suora tai välillinen osakeomistus Mandatum Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle 5 prosenttiin 15.2.2024.

 

Solidium Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

0 %

N/A

0 %

501 796 752

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

 

 

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora

(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000552526

0

 

0 %

 

A YHTEENSÄ

0

0 %

 

B: AML:n 9 luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

 

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B YHTEENSÄ

 

 

 
 

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Sijoittajatiedustelut:
Lotta Borgström
sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 500 221 027
lotta.borgstrom(a)mandatum.fi      

Lisätietoja medialle:
Niina Riihelä
SVP, Viestintä, brändi ja vastuullisuus
Puh. +358 40 728 1548
niina.riihela(a)mandatum.fi  

 

Mandatum lyhyesti
Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.
mandatum.fi

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.mandatum.fi