Mandatum Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (Skandinaviska Enskilda Banken AB)

Pörssitiedotteet / Liputusilmoitukset - 16.2.2024 klo 16:45 EET

Mandatum Oyj, pörssitiedote, 16.2.2024 klo 16.45


Mandatum Oyj (y-tunnus 3355142-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen siitä, että Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja sen rahastojen suora tai välillinen osakeomistus Mandatum Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä suoraan tai rahoitusvälineiden kautta on noussut yli 5 prosenttiin 15.2.2024.

 

Skandinaviska Enskilda Banken AB:n osuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

 

 

7,00

 

 

0,005314

 

 

7,01

 

 

35 167 902

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

 

 

N/A

 

 

N/A

 

 

N/A

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

FI4000552526

 

Suora

(AML 9:5)

 


34 179 517

 

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 


961 725

 

Suora
(AML 9:5)

 

6.81

 

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 


0.19

 

 

 

 

 

A YHTEENSÄ

35 141 242

 

7,00

 

 

B: AML:n 9 luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

 

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Takaisinosto-oikeus

 

 

 

Osaketoimitus


26 642

 

 

0,00531 %

 

EQS

28.06.2024

 

Nettoarvon tilitys

18

0,000004%

 

 

 

 

B YHTEENSÄ

26 660

0,005314

 

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstö tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:

 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

 

6,81

 

0,005314

 

6,815314

 

SEB Life International Assurance Company

0,19

 

0

 

0,19

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Sijoittajatiedustelut:
Lotta Borgström
sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 500 221 027
lotta.borgstrom@mandatum.fi      

Lisätietoja medialle:
Niina Riihelä
SVP, viestintä, brändi ja vastuullisuus
Puh. +358 40 728 1548
niina.riihela@mandatum.fi  

 

Mandatum lyhyesti
Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.
mandatum.fi/konserni

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.mandatum.fi

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset