Mandatum Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (Altor Fund Manager AB)

Pörssitiedotteet / Liputusilmoitukset - 10.5.2024 klo 14:30 EEST

Mandatum Oyj, pörssitiedote, 10.5.2024 klo 14:30

 

Mandatum Oyj (y-tunnus 3355142-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen siitä, että Altor Fund Manager AB:n (rekisterinumero: 556962-9149, Ruotsi) ja sen rahastojen suoran tai välillisen osakeomistuksen Mandatum Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä ja äänimäärän jakautumisessa on tapahtunut muutos.

 

Altor Fund Manager AB:n osuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

10,00 %

6,61 %

16,62 %

501 796 752

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

9,98 %

6,63 %

16,62 %

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora

(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000552526

50 200 000 (Altor Invest 8 AS)

50 200 000 (Altor Fund Manager AB)

10,00 % (Altor Invest 8 AS)

10,00 % (Altor Fund Manager AB)

A YHTEENSÄ

50 200 000

10,00 %

 

B: AML:n 9 luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

 

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Swap

13.2.2025

13.2.2025

Osaketoimitus

33 178 580

6,61 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B YHTEENSÄ

33 178 580

6,61 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstö tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:
 

 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

Altor Fund Manager AB

0,00

0,00

0,00

Altor Fund VI (No. 1) AB

0,00

0,00

0,00

Altor Fund VI (No. 2) AB

0,00

0,00

0,00

Altor Invest 8 AS

10,00

6,61

16,62

 

Lisätiedot:
Altor Invest 8 AS:llä ei ole äänioikeuksia rahoitusvälineiden kohde-etuutena oleviin osakkeisiin ennen osaketoimitusta.

 

 

Lisätietoja

Sijoittajatiedustelut:
Lotta Borgström
sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 50 022 1027
lotta.borgstrom(a)mandatum.fi      

Lisätietoja medialle:
Niina Riihelä
SVP, viestintä, brändi ja vastuullisuus
Puh. +358 40 728 1548
niina.riihela(a)mandatum.fi  

 

Mandatum lyhyesti
Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.
mandatum.fi/konserni

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.mandatum.fi

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset