Mandatum Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (Altor Fund Manager AB)

Pörssitiedotteet / Liputusilmoitukset - 15.2.2024 klo 11:20 EET

Mandatum Oyj, pörssitiedote, 15.2.2024 klo 11.20

 

Mandatum Oyj (y-tunnus 3355142-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen siitä, että Altor Fund Manager AB:n (rekisterinumero 556962-9149, Ruotsi) ja sen rahastojen suora tai välillinen osakeomistus Mandatum Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä suoraan tai rahoitusvälineiden kautta on noussut yli 15 prosenttiin 15.2.2024.

 

Altor Fund Manager AB:n osuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

9,98 %

6,63 %

16,62 %

501 796 752

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

7,97 %

 

7,97 %

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora

(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000552526

50 100 000 (Altor In-vest 8 AS)

50 100 000 (Altor Fund Manager AB)

9,98 % (Altor Invest 8 AS)

9,98 % (Altor Fund Manager AB)

A YHTEENSÄ

50 100 000

9,98 %

 

B: AML:n 9 luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

 

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Swap

13.2.2025

13.2.2025

Osakeomistus

33 278 580

6,63 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B YHTEENSÄ

33 278 580

6,63 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstö tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:
 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

Altor Fund Manager AB

0,00

0,00

0,00

Altor Fund VI (No. 1) AB

0,00

0,00

0,00

Altor Fund VI (No. 2) AB

0,00

0,00

0,00

Altor Invest 8 AS

9,98

6,63

16,62

 

 

Lisätiedot:

Ilmoitetun rahoitusvälineen mahdollinen osaketoimitus on ehdollinen sille, että Altor Invest 8 AS saa tarvittavat omistajavalvontaa koskevat hyväksynnät.

Altor Invest 8 AS:llä ei ole äänioikeuksia rahoitusvälineiden kohde-etuutena oleviin osakkeisiin ennen osaketoimitusta.

 

 

 

Lisätietoja

Sijoittajatiedustelut:
Lotta Borgström
sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 500 221 027
lotta.borgstrom(a)mandatum.fi      

Lisätietoja medialle:
Niina Riihelä
SVP, viestintä, brändi ja vastuullisuus
Puh. +358 40 728 1548
niina.riihela(a)mandatum.fi  

 

Mandatum lyhyesti
Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.
mandatum.fi

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.mandatum.fi

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset