Sammon pitkäaikainen kannustinjärjestelmä jatkuu Mandatumissa

Pörssitiedotteet 2.10.2023 klo 18:40 EEST

Mandatum Oyj, pörssitiedote/ Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot, 2.10.2023 klo 18:40
 

Sampo Oyj:n 1.10.2023 tapahtuneen osittaisjakautumisen (”Jakautuminen”) ja Mandatum Oyj:n osakkeen listaamisen Nasdaq Helsinkiin jälkeen Mandatumin hallitus on päättänyt tänään, sitouttaakseen Mandatum-konsernin avainhenkilöitä ja konsernijohtajan, että kyseessä olevat henkilöt jäävät Sammon pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään 2020. Kannustinjärjestelmä käynnistettiin elokuussa 2020 ja sen ehtoja muutettiin syyskuussa 2023.

Kannustinjärjestelmässä on mukana 31 henkilöä Mandatum-konsernista. Kannusteyksiköiden määrä Mandatum-konsernissa on 558 250. Kannustinjärjestelmä noudattaa sen käyttöönoton hetkellä voimassa olleita Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteita sekä asianomaisten Mandatum-konserniin kuuluvien yhtiöiden palkitsemispolitiikkoja. Mandatumin hallituksen jäsenet eivät kuulu kannustinjärjestelmään.

Kannusteyksiköiden jakaminen on perustunut yksilön työsuorituksen, asianomaisen liiketoimintayksikön ja/tai liiketoiminta-alueen suorituksen sekä asianomaisen Sampo-konsernin yhtiön, divisioonan ja/tai Sampo-konsernin kokonaistuloksen kokonaisarviointiin, Mandatumin ollessa osa Sampo-konsernia. Myös laadulliset kriteerit, kuten liiketoiminnan sisäisten ja ulkoisten sääntöjen noudattaminen, on otettu arvioinnissa huomioon.

Mahdollinen kannustepalkkio maksetaan kolmessa erässä, joista ensimmäinen on maksettu syyskuussa 2023, ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa. Lykkäyssääntöä sovelletaan kannustepalkkioihin, jotka maksetaan niille avainhenkilöille, jotka olivat lykkäyssäännön alaisia tämän kannustinjärjestelmän käyttöönoton hetkellä voimassa olleiden Mandatum-konserniin kuuluvien yhtiöiden palkitsemispolitiikkojen mukaisesti.

Kannustepalkkio perustuu Sampo Oyj:n A-osakkeen ja Mandatum Oyj:n osakkeen arvon kehitykseen, riskisopeutetun pääoman tuottoon ja myönnettyjen laskennallisten kannusteyksiköiden lukumäärään. Näille asetetut suoritusehdot on esitetty kannustinjärjestelmän 2020 ehdoissa (kuten muutettu), jotka ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/fi/hallinnointi/palkitseminen/palkitsemismuodot/. Lähtökurssi, enimmäisarvo ja järjestelmän teoreettinen markkina-arvo ovat nähtävissä edellä mainitussa osoitteessa.

Yhden (1) kannusteyksikön arvo vuoden 2024 maksuerissä on Sampo A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä kahdenkymmenenviiden (25) kaupankäyntipäivän ajan sen päivän jälkeen, kun Sampo Oyj on julkistanut puolivuosikatsauksensa vuodelle 2024 yhdistettynä Mandatum Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä kahdenkymmenenviiden (25) kaupankäyntipäivän ajan sen päivän jälkeen, kun Mandatum Oyj on julkistanut puolivuosikatsauksensa vuodelle 2024, kuitenkin enintään enimmäisarvo (EUR 56,94 vuonna 2020 jaetuille kannusteyksiköille), vähennettynä lähtökurssilla.

Lähtökurssi on Sampo A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä kahdenkymmenenviiden (25) kaupankäyntipäivän ajan sen päivän jälkeen, kun Sampo Oyj on julkistanut puolivuotiskatsauksensa vuodelle 2020 (EUR 32,94 vuonna 2020 jaetuille kannusteyksiköille), vähennettynä yhteenlasketuilla maksupäivään mennessä päätetyillä Sampo Oyj:n ja Mandatum Oyj:n osakekohtaisilla osingoilla, mukaan lukien selvyyden vuoksi kaikki lisäosingot kunkin yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti.

Tulevien erien maksut määritetään vastaavasti, kuten Sammon verkkosivuilla olevissa ehdoissa on kuvattu.

Palkitsemisperiaatteiden peruslähtökohta on, että palkitsemisjärjestelmät eivät saa vaarantaa konsernin pitkän aikavälin taloudellista vakautta ja että niiden on noudatettava eettisiä periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia. Riskeihin reagoivat ja samanaikaisesti oikeudenmukaiset ja palkitsevat kompensaatiomekanismit vahvistavat Mandatum-konsernin kykyä tuottaa sidosryhmille ja osakkeenomistajille lisäarvoa.

Lisätiedot:

Niina Riihelä
Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Mandatum Oyj
puh. 040 728 1548
niina.riihela@mandatum.fi
 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.mandatum.fi
 

Mandatum lyhyesti

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa. 
www.mandatum.fi/konserni  


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset