Mandatumin lainatuotteiden asiakasvarat ylittivät miljardi euroa

Lehdistötiedotteet 6.10.2023 klo 09:00 EEST

Mandatum Oyj, lehdistötiedote, 6.10.2023 klo 9.00

Mandatumin lainatuotteiden hallinnoitavat asiakasvarat ylittivät syyskuun lopussa miljardin euron rajan. Markkinaympäristön muutos, erityisesti korkotason nousu, on vaikuttanut korkosijoitusten houkuttelevuuteen.

Mandatumin asiakkaat ovat sijoittaneet lainasijoitustuotteisiin yli miljardi euroa. Mandatum on tarjonnut asiakkailleen lainasijoitustuotteita vuodesta 2016 alkaen, ja viimeisen neljän vuoden aikana eurooppalaisiin senior-lainoihin (”leveraged loans”) sijoittavien lainastrategioiden hallinnoimat varat ovat kasvaneet lähes 600 prosenttia. Miljardin euron raja ylittyi syyskuussa 2023.

Vakuudelliset senior-lainat eli yksityiset lainatuotteet tarjoavat sijoittajalle vaihtuvakorkoisuutensa johdosta matalamman korkoriskin sekä mahdollisuuden parantaa salkkunsa hajautusta. Korkotason nousu onkin edelleen tukenut Mandatumin lainatuotteiden kasvua.

”Kasvu on merkittävää, ja kertoo kiinnostuksen kasvusta omaisluokkaa kohtaan sekä siitä, että toteuttamamme strategia on ollut menestyksekäs. Senior-lainat nähdään tärkeänä ja täydentävänä osana hyvin hajautettua korkosalkkua”, salkunhoitaja, Head of Leveraged Finance Alexander Gallotti sanoo.

Eurooppalainen senior-lainamarkkina on ei-julkinen markkina, jonne on pääsy vain kyseiselle markkinalle vakiintuneilla institutionaalisilla toimijoilla. Mandatum on yksi Pohjoismaiden johtavista sijoittajista senior-lainamarkkinalla sekä yksi harvoista suomalaisista toimijoista, joka sijoittaa laajalti eurooppalaisille lainamarkkinoille.

Mandatumin lainastrategioihin ovat sijoittaneet sekä institutionaalisia että tietyiltä osin myös yksityissijoittajia Suomesta ja muualta Pohjoismaista. Asiakkaille tarjottavia lainastrategioita on kolme, joista kaksi on kuukausittain auki uusille merkinnöille. Strategioista uusin on ensimmäinen Mandatumin tarjoama kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (”SFDR”) artikla 9:n mukainen rahasto, jolla on mitattava kestävä sijoitustavoite, jonka saavuttamisesta raportoidaan vuosittain sijoittajille.

”Markkinaturbulenssista huolimatta lainastrategioiden tuotto tammi-syyskuussa 2023 on ollut vahva, ja tämänhetkinen 8-9 prosentin bruttotuottotaso (Yield-to-maturity) on edelleen absoluuttisella sekä suhteellisella tasolla mielestämme riskituottosuhteella arvioituna houkutteleva”, Gallotti kertoo.

 

Lisätiedot:

Alexander Gallotti
Head of Leveraged Finance
puh. +358 10 209 8172
alexander.gallotti@mandatumam.com

Niina Riihelä
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
puh. +358 40 728 1548
niina.riihela@mandatum.fi

 

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.mandatum.fi

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset