Mandatum Oyj:n tulostiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2024

Pörssitiedotteet 8.11.2023 klo 10:15 EET

Mandatum Oyj, Pörssitiedote, 8.11.2023 klo 10.15
 

Mandatum Oyj julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteensa 13.2.2024. Mandatum raportoi tuloksestaan vuonna 2024 seuraavina ajankohtina:

- 8.5.2024: osavuosiraportti ajalta 1.1.–31.3.2024

- 13.8.2024: puolivuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2024

- 12.11.2024: osavuosiraportti ajalta 1.1.–30.9.2024

Tilinpäätös ja toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportti sekä vastuullisuusraportti vuodelta 2023 julkaistaan Mandatumin verkkosivuilla viikolla 14.

Mandatum-konsernin vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus julkaistaan viikolla 20.

Mandatum Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 15.5.2024. Mahdollinen osingonmaksupäivä on aikaisintaan 28.5.2024.

 

Lisätietoja 

Niina Riihelä 
markkinointi- ja viestintäjohtaja, Mandatum Oyj 
Puh. +358 40 728 1548 
niina.riihela@mandatum.fi    

Lotta Borgström 
sijoittajasuhdejohtaja, Mandatum Oyj 
Puh. +358 50 022 1027
lotta.borgstrom@mandatum.fi    

 

Mandatum lyhyesti 

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.  
mandatum.fi/konserni 

 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
Finanssivalvonta 
www.mandatum.fi