Mandatum Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa

Pörssitiedotteet 4.10.2023 klo 18:00 EEST

Mandatum Oyj, Pörssitiedote/Suurimmat osakkeenomistajat, 4.10.2023 klo 18.00

Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen toteuduttua 1.10.2023 kaupankäynti Mandatum Oyj:n osakkeella alkoi Nasdaq Helsingin pörssin päälistalla 2.10.2023 kaupankäyntitunnuksella "MANTA" ja ISIN-koodilla FI4000552526.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Mandatum Oyj:n kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
2.10.2023.

Tiedot eivät sisällä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia. Perustuen Sammolla 4.5.2023 olleeseen tietoon, Blackrock, Inc. omisti 27 072 977 Sammon osaketta (5,40 % kaikista osakkeista) ja on saanut jakautumisvastikkeena yhden Mandatumin osakkeen jokaista omistamaansa Sammon osaketta kohden. Mandatum ei ole vastaanottanut liputusilmoitusta Blackrock, Inc.:ltä ja siten se omistaa tällä hetkellä yli 5 % Mandatumin osakkeista. 

Osakkeenomistaja

Osakemäärä (kpl)

Osuus osakkeista ja äänistä (%)1

SOLIDIUM OY

33 278 580

6,63

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

22 248 420

 

4,43

 

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

6 265 448

1,25

OY LIVAL AB

3 800 000

0,76

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO

3 691 500

0,74

VALTION ELÄKERAHASTO

2 900 000

0,58

OP-HENKIVAKUUTUS OY

1 863 989

0,37

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND RF

1 619 150

0,32

OP FINLAND FUND

1 567 339

0,31

NORDEA NORDIC FUND

1 300 000

0,26

Kymmenen suurinta yhteensä

78 534 426

15,65

Muut osakkeenomistajat

423 262 326

84,35

Yhteensä

501 796 752

100

 

Lisätietoa suurimmista osakkeenomistajista on saatavilla myös Mandatumin verkkosivuilla osoitteessa www.mandatum.fi/konserni/sijoittajat/osakkeenomistajat/.

Lisätiedot:

Niina Riihelä
Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Mandatum Oyj
puh. 040 728 1548
niina.riihela@mandatum.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.mandatum.fi

Mandatum lyhyesti

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa. 
www.mandatum.fi/konserni  

[1] Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Prosenttiosuudet pyöristettyjä lukuja.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset