Kaupankäynti Mandatum Oyj:n osakkeella on alkanut

Lehdistötiedotteet 2.10.2023 klo 10:00 EEST

Mandatum Oyj, lehdistötiedote, 2.10.2023 klo 10.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kaupankäynti Mandatum Oyj:n osakkeella Nasdaq Helsingin pörssin päälistalla on alkanut tänään 2.10.2023 kello 10.00. Mandatumin osakkeen kaupankäyntitunnus on MANTA.

Sammon varsinainen yhtiökokous hyväksyi 17.5.2023 Sammon hallituksen ehdotuksen Mandatum-konsernin eriyttämiseksi Sampo-konsernista osittaisjakautumisen kautta. Jakautumisessa Mandatum Holding Oy:n osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat siirtyivät selvitysmenettelyttä jakautumisen täytäntöönpanopäivänä 1.10.2023 perustetulle yhtiölle, Mandatum Oyj:lle. Mandatum-konserniin kuuluvat esimerkiksi Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Mandatum Asset Management Oy.

”Listautuminen Helsingin pörssiin on Mandatumille merkittävä tapahtuma. Itsenäisenä yhtiönä pystymme entistä vahvemmin toteuttamaan kasvustrategiaamme sekä luomaan omistajillemme ja asiakkaillemme lisäarvoa rahan ja hengen erikoisosaajana. On hienoa päästä aloittamaan tämä matka osakkeenomistajiemme kanssa”, Mandatumin konsernijohtaja Petri Niemisvirta sanoo.

Sammon osakkeenomistajat ovat nyt saaneet jakautumisvastikkeena jokaista omistamaansa Sampo Oyj:n A- tai B-osaketta kohden yhden uuden Mandatum Oyj:n osakkeen. Mandatumin osakkeiden lukumäärä kaupankäynnin alkaessa oli sama kuin Sammolla eli 501 796 752 kappaletta.

 

Lisätietoja 

Niina Riihelä 
markkinointi- ja viestintäjohtaja, Mandatum Oyj 
Puh. 040 728 1548
niina.riihela@mandatum.fi

 

Petri Niemisvirta 
toimitusjohtaja, Mandatum Oyj 

Puh. 010 516 7200 

 

Mandatum lyhyesti 

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.  
mandatum.fi 

 

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja Mandatum Oyj:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään osavaltion tai muun lainkäyttöalueen sääntelyviranomaisessa Yhdysvalloissa, ja niitä saa tarjota, myydä, käyttää, siirtää tai luovuttaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai liiketoimessa, joka ei ole Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen, ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden ja muita arvopaperilakeja noudattaen.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö hankkia arvopapereita sellaisissa valtioissa, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen arvopapereiden rekisteröintiä tai rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Mandatum Oyj:n osakkeita ei ole listattu eikä listata Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoille eikä niitä olla noteerattu eikä tulla noteeraamaan missään Yhdysvaltain inter-dealer-hintanoteerausjärjestelmässä. Mandatum Oyj ei aio ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin Mandatum Oyj:n osakkeiden markkinoiden edistämiseksi Yhdysvalloissa. Näin ollen on epätodennäköistä, että Mandatum Oyj:n osakkeille kehittyisi aktiiviset kaupankäyntimarkkinat Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission), mikään osavaltion arvopaperiviranomainen tai muu sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai hylännyt Mandatum Oyj:n osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole kommentoinut tai hyväksynyt tämän tiedotteen tietojen paikkansapitävyyttä tai riittävyyttä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää "tulevaisuutta koskevia lausumia", jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei tulisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Mandatum Oyj:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Mandatum Oyj tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset