Aktiivinen vastuullisuustyö kiinteistövarainhoidossa toi GRESB-arvioinnissa neljä tähteä

Lehdistötiedotteet 11.10.2023 klo 10:00 EEST

Mandatum Oyj, lehdistötiedote, 11.10.2023 klo 10.00

Mandatumin hallinnoiman erikoissijoitusrahaston Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II:n sijoitus nousi neljään tähteen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -arvioinnissa.

GRESB-arvioinnissa tarkasteltiin sekä Mandatumin suoria kiinteistösijoituksia että Mandatum AM AIFM:n hallinnoimaa Suomi Kiinteistöt II -erikoissijoitusrahastoa*. Mandatumin suorat kiinteistösijoitukset saavuttivat edellisvuosien tapaan arvioinnissa neljä tähteä viidestä. Erikoissijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II nosti tulostaan neljään tähteen aiemmasta kolmesta tähdestä. Lisäksi niin Mandatumin suorat kiinteistösijoitukset kuin Suomi Kiinteistöt II -erikoissijoitusrahasto saivat jälleen Green Star -maininnan, joka on osoitus hyvästä johtamisesta sekä vastuullisuustoimista.

GRESB-arvioinnissa kiinteistöjen vastuullisuutta tarkastellaan koko kiinteistösalkun tasolla. Siinä arvioidaan mm. energian- ja vedenkulutusta, jätteiden määrää, kasvihuonekaasupäästöjä, riskienhallintaa, sidosryhmäyhteistyötä sekä laajasti yritysvastuun raportointia, periaatteita ja johtamista. Mandatum osallistui tänä vuonna arviointiin neljättä kertaa.

”Erikoissijoitusrahasto Suomi Kiinteistöt II:n GRESB-arvion nousu on tulosta aktiivisesta vastuullisuustyöstä niin ympäristövaikutusten, vuokralaistyytyväisyyden ja hyvän hallintotavan saralla. Vuoden 2022 aikana tehtyihin toimenpiteisiin lukeutuvat muun muassa neljä aurinkosähköhanketta, Green Lease -liitteen käyttöönotto vuokrasopimuksissa, kahden kohteen BREEAM-sertifiointi sekä energian- ja vedenkäytön seurantajärjestelmien käyttöönotto”, kertoo Mandatumin suorista kiinteistösijoituksista vastaava johtaja Emilia Riikonen.

Mandatum hallinnoi yhteensä yli miljardin euron kiinteistövarallisuutta, johon kuuluu niin avoimia ja suljettuja strategioita kotimarkkinoilla kuin sijoituksia ulkoisten kumppanien hallinnoimiin rahastoihin muualla Euroopassa.

”Tavoitteellinen ja aktiivinen vastuullisuustyö on vakiintunut osa kiinteistösijoitusstrategiaamme. Aktiivisilla vastuullisuustoimilla vastaamme niin vuokralaisten, regulaation kuin sijoittajienkin jatkuvasti kiristyviin vaatimuksiin. Tämänkin vuoden aikana olemme käynnistäneet useita ympäristösertifiointiprojekteja omistamillemme kiinteistöille”, Riikonen sanoo.

Lue lisää kiinteistövarainhoidon toiminnasta ja tavoitteistamme vastuullisuusraportistamme.


*Suomi Kiinteistöt II -erikoissijoitusrahastolla ei tällä hetkellä ole kestävää sijoitustavoitetta tai edistettäviä kestävyysominaisuuksia EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) mukaisesti, eli kyseessä on artiklan 6 mukainen tuote. Rahastolle ollaan kuitenkin parhaillaan määrittelemässä edistettäviä kestävyysominaisuuksia, minkä myötä rahastosta on tarkoitus tulla artiklan 8 mukainen.


GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) on yhdessä sijoittajien kanssa kiinteistöille luotu systemaattinen ja vertailukelpoinen globaali vastuullisuusseuranta, jonka standardeista vastaa riippumaton vastuullisuutta edistävä GRESB-säätiö. Yhteenliittymän jäsenet sitoutuvat edistämään kerran vuodessa järjestettävää tutkimusta, jossa mitataan ja raportoidaan kattavasti sekä erittäin tarkasti kiinteistön kaikkia eri vastuullisuustekijöitä.

https://www.gresb.com/

 

Lisätietoja

Emilia Riikonen
suorista kiinteistösijoituksista vastaava johtaja
Puh.050 501 2481
emilia.riikonen@mandatumam.com
 

Niina Riihelä
markkinointi- ja viestintäjohtaja
Puh. 040 728 1548
niina.riihela@mandatum.fi

 

Mandatum lyhyesti 

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.

www.mandatum.fi
 

Markkinointimateriaalia. Mandatum Asset Management Oy (MAM) toimii erikoissijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II salkunhoitajana. Rahastoa hallinnoi Mandatum AM AIFM Oy (osoite: Bulevardi 56, PL 1221, 00101 Helsinki). Sijoittajan tulee tutustua rahaston viralliseen dokumentaatioon ennen sijoituspäätöksen tekoa. Nämä asiakirjat, tiivistelmä sijoittajan oikeuksista englanniksi sekä kestävyydestä annettavat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.mandatumam.com/mandatum-am-aifm. Rahastoon voivat sijoittaa ammattimaiset sijoittajat Tanskasta, Ranskasta, Alankomaista, Norjasta, Espanjasta ja Ruotsista ja ei-ammattimaiset ja ammattimaiset sijoittajat Suomesta.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset