Mittarit ja tavoitteet

Mittarit ja tavoitteet

Sijoitustoiminta

Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja sijoitusten hiilijalanjäljen pienentäminen ovat Mandatumin sijoitustoiminnan painopisteitä, ja sijoitusten hiilijalanjälki onkin yksi keskeisimmistä mittareista sijoitustoiminnan vastuullisuudelle.

Portfolio Decarbonization Coalition -sijoittajaverkoston jäsenenä Mandatum tähtää pitkällä aikavälillä sijoitusten päästöjen pienentämiseen hallinnoimalla aktiivisesti sijoitustoiminnan ilmastoriskejä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia sijoittaa pienemmän hiilijalanjäljen yhtiöihin.

Mandatumin sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti vuonna oli 202 tCO2e/MEUR. Tulos on merkittävästi (-42 %) alle markkinoiden keskitason. Osakesijoituksissa ero markkinaindekseihin oli -35 % (126 tCO2e/MEUR) ja korkosijoituksissa -27 % (262 tCO2e/MEUR). Mandatumin sijoitussidonnaisten vakuutusten asiakasvarojen vertailukelpoinen hiili-intensiteetti on vähentynyt noin 47 prosenttia vuodesta 2017.

Mandatum pyrkii huomioimaan sijoitustoimintansa ilmastovaikutuksen myös poistamalla kivihiilen ja öljyn suorissa osake- ja korkosijoituksissa. Mandatumin tavoitteena on poistaa suorista sijoituksista kivihiili (eli yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 % perustuu kivihiileen) vuoteen 2030 mennessä ja öljy (eli yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 % perustuu öljyyn) vuoteen 2040 mennessä.


 

Suorien kiinteistösijoitusten vastuullisuuden painopistealueet

MAM keskittyy suorien kiinteistösijoitusten hallinnassa energiatehokkuuteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, vesitehokkuuteen, kierrätykseen, jätteen määrän vähentämiseen sekä kestävien, terveellisten ja turvallisten kiinteistöjen tarjoamiseen vuokralaisille. MAM on myös asettanut vastuullisuustavoitteet kiinteistösijoituksille ja seuraa niiden saavuttamista säännöllisesti.


 

Suorien kiinteistösijoitusten vastuullisuustavoitteet

Tavoite

Vertailuvuosi

Tavoitevuosi

Tilanne 31.12.2022

Vedenkulutuksen vähentäminen 10 prosentilla

2018

2022

Vedenkulutus laski 25,4 (26,3) prosenttia vertailuvuoteen nähden.

Hiilineutraalius kiinteistöjen oman energiankulutuksen osalta (sähkö ja lämmitys/jäähdytys)

2019

2025

Hiilijalanjälki (Scope 1 ja 2 -päästöt): 1 638,8 (2 599,2) tCO2e

55 prosentin kierrätysasteen saavuttaminen

2020

2025

Kierrätysaste oli 47 (49*) prosenttia ja datan kattavuus 100 (99) prosenttia.

Energiankulutuksen vähentäminen 20 prosentilla (laskennallinen energiatehokkuus) Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti**

2015

2025

Energiankulutus on vähentynyt 13 (19) prosenttia. Saka Hallikiinteistöt Ky myytiin 1.7.2022, mikä vaikutti vuoden 2022 tulokseen. Muutoksen seurauksena Mandatum asetti vuonna 2023 uuden tavoitteen, joka on 15 prosenttia.

Neljä tähteä GRESB-raportoinnissa

2020

2025

Neljä tähteä vuonna 2022.

* 2021 vuoden lukua on korjattu. Laskennasta on jätetty pois yksi kylmänä vuokrattu kohde, jossa vuokralaisella on oma jätesopimus, johon Mandatum ei voi vaikuttaa.
** Energiatehokkuussopimus ja siihen liittyvät luvut sisälsivät myös Mandatum Life Vuokratontit I Ky:n ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan kiinteistöt vuonna 2022. 

 

Suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki mitataan myös vuosittain. Kiinteistösijoitusten energiansäästötoimet ovat olleet onnistuneita ja esimerkiksi sähkökulutus on laskenut tasaisesti. Kiinteistöjen automaatiojärjestelmien etävalvonnan avulla voidaan optimoida kiinteistöjen sisäolosuhteet ja vähentää näin energiankulutusta entisestään. Jatkuvan energianhallinnan avulla voidaan myös havaita energiansäästöpotentiaali, asettaa energiatehokkuustavoitteita ja seurata energiankulutuksen toteumaa reaaliaikaisesti.


 

Suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki, tCO2e

Scope

2022

2021

2020

Scope 1 -kasvihuonekaasupäästöt

0,0

0,0

0,0

Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt

1 638,8

2 599,2

3 105,6

Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt

139,1

261,6

248,0

Scope 1–3 -päästöt yhteensä

1 777,9

2 860,8

3 353,5


 

 

Oma toiminta

Mandatumin hiilijalanjäljen kannalta suurin vaikutus tulee sijoitustoiminnan kautta, mutta yhtiö pyrkii vähentämään myös oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä ja etsii vastuullisempia toimintatapoja, esimerkiksi sisäisen ohjeistuksen avulla. 

Mandatum on mitannut oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä vuodesta 2019 lähtien. Päästöistä kerättävää dataa on laajennettu vuosi vuodelta entistäkin kattavamman kuvan saamiseksi. 

Esimerkkejä oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävistä teoista ovat toimistojen energiatehokkuuden, tilojen käytön ja kierrätyksen parantaminen.


 

Kasvihuonekaasupäästöt, tCO 2e

tCO 2e

2023

2022

2021

Muutos 2023/2022, %*

Scope 1: Suorat kasvihuonekaasupäästöt

23,9

42,5

70,4

-43,7 %

Scope 2: Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

121,2

109,8

124,8

10,3 %

Scope 3: Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

1 030,7

696,3

313,6

48,0 %

Scope 1–3 kasvihuonepäästöt yhteensä

1 175,8

848,6

508,7

38,6 %

Kasvihuonekaasut per työntekijä

1,78

1,35

0,99

31,8 %

* Vuoden 2022 ja 2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään, sillä vuoden 2023 päästöjä kasvatti laskennan laajentaminen kattamaan kaikki Mandatumin toimipisteet. Lisäksi jätteistä aiheutuneet päästöt lisättiin osaksi laskentaa.

5.4.2024