Sijoittaja­tilai­suus 2023

Sijoittaja­tilai­suus 2023

Mandatumin ensimmäinen sijoittajatilaisuus pidettiin 14.9.2023 Helsingissä. Ohjelmassa esiteltiin yhtiön strategiaa, vahvuuksia ja taloudellisia tavoitteita.

Katsaus Mandatumiin sijoituskohteena


Mandatumin hallituksen puheenjohtaja Patrick Lapveteläinen ja Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta kertovat esityksissään yhtiön strategiasta, vahvuuksista sekä tavoitteista. Mandatum Asset Managementin toimitusjohtaja Lauri Vaittinen ja talousjohtaja Jukka Kurki kertovat omissa esityksissään tarkemmin Mandatumin varainhoitosegmentistä ja sen kasvumahdollisuuksista, sekä laskuperustekorkoisesta liiketoiminta-alueesta ja konsernin taloudellisesta kehityksestä.

Mandatumin strategian keskiössä on keskittyä kasvun mahdollistaviin, pääomakevyisiin liiketoimintoihin samalla, kun pääomia sitovaa vanhaa laskuperustekorkoista kantaa pienennetään suunnitellusti.

Taloudelliset tavoitteet

  • Keskipitkällä aikavälillä Mandatum tavoittelee vuotuisia nettomerkintöjä, jotka ovat 5 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista.
  • Mandatum tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 170–200 %:n vakavaraisuussuhdetta.
  • Mandatum pyrkii jakamaan osakkeenomistajilleen vuosien 2024–2026 aikana kumulatiivisesti 500 miljoonaa euroa osinkoja, mahdollisten ylimääräisten varojenjaon tuodessa lisäpotentiaalia.

Materiaalit

Katso tallenne Mandatumin sijoittajatilaisuudesta, tai tutustu tilaisuuden esitysmateriaaleihin. Tallenne ja esitys ovat englannin kielellä.

Tilaisuuden tallenne Esitysmateriaali (PDF)

Materiaalit

Katso tallenne Mandatumin sijoittajatilaisuudesta, tai tutustu tilaisuuden esitysmateriaaleihin. Tallenne ja esitys ovat englannin kielellä.

Tilaisuuden tallenne Esitysmateriaali (PDF)

Mandatum – rahan ja hengen erikoisosaaja

Tutustu 14.9.2023 julkaistuun markkinointiesitteeseen, jossa esitellään Mandatum sijoituskohteena.

Markkinointiesite

Markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Sampo Oyj:n julkaisemaan ja Finanssivalvonnan hyväksymään jakautumisesitteeseen, joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/jakautuminen. Esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettavien arvopapereiden hyväksymiseksi. Sijoittamista harkitsevien tulee lukea esite ennen sijoituspäätöksen tekemistä, jotta he ymmärtäisivät täysin arvopapereihin sijoittamista koskevaan päätökseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut.

OHJELMA

 

Johdanto, Patrick Lapveteläinen, Mandatumin hallituksen puheenjohtaja

Mandatum sijoituskohteena – markkina-asema ja -mahdollisuudet, Petri Niemisvirta, Mandatum-konsernin toimitusjohtaja 

Kasvumahdollisuudet pääomakevyessä liiketoiminnassa – instituutiot ja varainhoito Lauri Vaittinen, Mandatum Asset Managementin toimitusjohtaja

Kysymyksiä ja vastauksia

Laskuperustekorkoinen liiketoiminta, Jukka Kurki, Mandatumin talousjohtaja

Taloudellinen kehitys, Jukka Kurki, Mandatumin talousjohtaja

Yhteenveto, Patrick Lapveteläinen, Mandatumin hallituksen puheenjohtaja

Kysymyksiä ja vastauksia

Mandatum sijoituskohteena

OSITTAISJAKAUTUMINEN

Mandatum-konserni on tarkoitus eriyttää Sampo-konsernista osittaisjakautumisella, jossa kaikki Mandatum Holding Oy:n osakkeet ja niihin liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Mandatum Oyj:lle. Sammon varsinainen yhtiökokous hyväksyi 17.5.2023 jakautumisen Sammon hallituksen hyväksymän jakautumissuunnitelman mukaisesti, ja jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.10.2023. Kaupankäynti Mandatumin osakkeilla Helsingin pörssissä alkaisi tällöin arviolta 2.10.2023.

Jakautuminen on merkittävä tapahtuma Mandatumille, ja se mahdollistaa yhtiölle entistä suuremman strategisen ja taloudellisen liikkumavaran. Jakautumisen odotetaan tarjoavan Mandatumille mahdollisuuden hyödyntää jo vahvaa markkina-asemaansa ja toteuttaa kasvustrategiaansa itsenäisenä yhtiönä.

Lue lisää
14.9.2023