Historia

Historia

Mandatum on osa suomalaisen finanssimarkkinan kehitystä, ja sen juuret ulottuvat lähes 150 vuoden taakse, henkivakuutusyhtiö Kalevan perustamiseen vuonna 1874. Vuonna 1997 osa Kalevan vakuutuskannasta siirrettiin vastaperustettuun henkivakuutusyhtiö Henki-Sampoon. Vuotta myöhemmin henkivakuutusyhtiö Nova yhdistettiin Henki-Sampoon, ja vuonna 2000 mukaan yhdistettiin myös Leonia Henkivakuutus. Seuraavana vuonna Sampo-Leonia -pankkikonserni osti Mandatum Pankin. Mandatumin tarina nykymuodossaan alkoi vuonna 2008, kun vanha investointipankin nimi otettiin käyttöön, ja Henki-Sampo muutettiin Mandatum Lifeksi. Samalla lanseerattiin uusi Rahat ja henki -strategia, ja varainhoito perustettiin henkivakuutustoiminnan rinnalle. Tähän historiikkiin on koottu Mandatumin liiketoiminnan keskeisimmät kehitysaskeleet. 

  • 1874: Suomen vanhin vakuutusyhtiö Kaleva perustettiin.
  • 1996: Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo perustettiin.
  • 1997: Yksilölliset ja ryhmäeläkesalkut siirrettiin Kalevalta Henki-Sammolle.
  • 1998: Henki-Sampo ja Henkivakuutusosakeyhtiö Nova yhdistyivät.
  • 2000: Leonia Henkivakuutus yhdistyi Henki-Sampoon.
  • 2002: Henki-Sampo teki strategisen päätöksen keskittyä sijoitussidonnaisiin vakuutustuotteisiin.
  • 2004: Henki-Sampo osti Sammon Baltian henkivakuutusyhtiöt Sammolta.
  • 2007: Sampo Pankki Oyj:n (nykyinen Danske Bank A/S, Suomen sivuliike) kanssa solmittiin edustussopimus, joka tarjosi Henki-Sammolle yksinoikeuden myydä henki- ja eläkevakuutustuotteita Danske Bankin sivukonttoriverkoston kautta Suomessa.
  • 2008: Henki-Sampo muutti nimensä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöksi. Samalla perustettiin varainhoito henkivakuutuksen rinnalle, ja uusi strategia kiteytettiin muotoon ”Rahat ja henki”.
  • 2018: Mandatum ja Danske Bank solmivat uudistetun yhteistyö- ja edustussopimuksen.
  • 2021: Konsernin sisäinen rakennusuudistus toteutettiin. Mandatum Life siirrettiin Sammon omistuksesta ja MAM Mandatum Lifen omistuksesta tämän sisaryhtiöksi Sammon tytäryhtiö Mandatum Holdingille, josta tuli Mandatum-konsernin emoyhtiö. Sammon sijoitustoiminto siirtyi liikkeenluovutuksella Mandatum Asset Managementille.
  • 2021: Mandatum osti Nordhavenin osakekannustinjärjestelmiin keskittyvän liiketoiminnan, ja Nordhavenin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien asiantuntijat ja asiakkaat siirtyivät Mandatum Incentives Oy:lle.
  • 2021: Ruotsin sivuliike perustettiin.
  • 2022: Baltian henkivakuutusliiketoiminnot myytiin liettualaiselle Invalda INVL Groupille, ja koko Baltian henkivakuutusliiketoiminta ja sen työntekijät siirtyivät Invalda INVL -konsernille. Kauppa toteutui vuonna 2022.
  • 2022: Sampo Oyj:n hallitus ilmoitti aloittaneensa strategisen arvioinnin Mandatumin roolista Sampo-konsernissa.
  • 2023: Sammon hallitus päätti 29.3.2023 ehdottaa Sampo Oyj:n osittaisjakautumista eriyttämällä Mandatumin Sampo-konsernista. Sammon 17.5.2023 pidetty yhtiökokous hyväksyi Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen hallituksen maaliskuussa hyväksymän ja allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti.
  • 2023: Sampo Oyj:n osittaisjakautuminen täytäntöönpantiin 1.10.2023, ja jakautumisessa syntyneestä Mandatum Oyj:stä tuli Mandatum-konsernin uusi emoyhtiö. Samanaikaisesti Mandatum eriytettiin Sampo-konsernista. Mandatum Oyj:n osake otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 2.10.2023.

 

Lisätietoja Mandatumin historiasta

1.10.2023