Liputus­ilmoi­tuk­set

Liputus­ilmoi­tuk­set

Listayhtiön osakkeenomistajalla, osakkeenomistajaan rinnastettavalla henkilöllä ja listayhtiöllä itsellään on velvollisuus tehdä liputusilmoitus eli ilmoitus huomattavista äänioikeuksista. 

Liputusilmoitukset lähetetään Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiö julkistaa tiedot pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivästystä. 

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat liputusilmoitusten tekemiselle. Ilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 2/3 tai 90 prosentin taikka 2/3 yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. 

Liputusilmoitukset tulee toimittaa Mandatum Oyj:n sähköpostiosoitteeseen flagging@mandatum.fi. 

Lisätietoa Finanssivalvonnan sivuilta

Liputus Mandatumin tiedotteet liputusilmoituksista

Lisätietoa Finanssivalvonnan sivuilta

Liputus Mandatumin tiedotteet liputusilmoituksista

Alla on listattu Mandatumin vastaanottamat liputusilmoitukset. 

 

2024
Muutoksen ajankohta Yhtiö Osakkeet, yhteensä Äänet, yhteensä

10.5.2024

Altor Fund Manager AB 16,62 %* 16,62 %*

15.2.2024

Skandinaviska Enskilda Banken AB 7,01 % 7,01 %

15.2.2024

Solidium Oy 0 % 0 %
15.2.2024 Altor Fund Manager AB 16,62 %** 16,62 %**

*6,61 % omistusosuus rahoitusvälineen kautta. Altor Invest 8 AS:llä ei ole äänioikeuksia rahoitusvälineiden kohde-etuutena oleviin osakkeisiin ennen osaketoimitusta.

**6,63 % omistusosuus rahoitusvälineen kautta. Rahoitusvälineen mahdollinen osaketoimitus on ehdollinen sille, että Altor Invest 8 AS saa tarvittavat omistajavalvontaa koskevat hyväksynnät. Altor Invest 8 AS:llä ei ole äänioikeuksia rahoitusvälineiden kohde-etuutena oleviin osakkeisiin ennen osaketoimitusta.

2023
Muutoksen ajankohta Yhtiö Osakkeet, yhteensä Äänet, yhteensä
12.10.2023 Altor Fund Manager AB 7,97 % 7,97 %

 

15.2.2024