Tilin­tarkastaja

Tilin­tarkastaja

Mandatum Oyj:n tilintarkastajana toimii Deloitte Oy, tilintarkastusyhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Reeta Virolainen. 

Yhtiön tilintarkastajan on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi kestää valitsemista seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkkioista.  

Hallituksen tarkastusvaliokunnan valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Mikäli tilintarkastajaehdokas ei ole tiedossa yhtiökokouskutsua toimitettaessa, ehdotus tilintarkastajaksi julkistetaan erikseen.

22.8.2023