Mitä vakuutuksia yrityksesi oikeasti tarvitsee?

Fiksu yrittäjä tekee säännöllisesti liiketoiminnan riskianalyysin, yksin tai asiantuntijan kanssa, ja kartoittaa tarpeet yrityksen vakuutusturvalle.

Chris Liverani / Unsplash

Yrittäjän vastuulla on turvata yrityksensä toiminta kaikissa tilanteissa. Yrittäjä voi nukkua yönsä hyvin, kun hän tuntee liiketoimintansa riskit ja on mitoittanut vakuutukset niiden mukaisesti. Silloin ikävinkään yllätys ei lamaannuta yrityksen toimintaa.

Kun yrittäjä ottaa yritykselleen vakuutuksia, vakuutustarpeista ja kokemuksista kannattaa neuvotella ainakin yrittäjäkollegojen kanssa. Myös yrittäjäjärjestöt auttavat jäseniään vakuutusasioissa.

Vakuutukset kannattaa niputtaa vakuutusyhtiön kanssa kokonaisuudeksi.

 

Henkilökohtaiset vakuutukset, kuten matka-, auto-, omaisuus-, henki- ja tapaturmavakuutus, on syytä selvittää samalla, sillä monet yrittäjän omat vakuutukset voi yhdistää yritystoiminnan vakuutuksiin.

Mitkä vakuutukset ovat yrittäjälle pakollisia?

Yrittäjän vakuutuksista vain  yrittäjän eläkevakuutus (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MyEL) on kaikille yrittäjille pakollinen.

Muutamilla toimialoilla on lisäksi erikseen määrättyjä vakuutuksia. Tällaisia ovat terveyden- ja sairaanhoitoalan yrittäjien potilasvakuutus sekä ympäristövahinkovakuutus niille yrityksille, joiden toiminta aiheuttaa yleistä haittaa ympäristölle tai toimintaan liittyy olennainen riski ympäristövahingosta.

Mihin muuhun yrittäjän kannattaa varautua?

Yritystoiminnan luonteesta sekä yrittäjän iästä, perhesuhteista ja muusta elämäntilanteesta riippuu, mitä muita vakuutuksia yrittäjän kannattaa ottaa itsensä ja yrityksensä turvaksi. Vakuutuksia voi toki poimia yksitellen, mutta yleensä vakuutukset kannattaa niputtaa vakuutusyhtiön kanssa kokonaisuudeksi, joka tarjoaa keskittämisedun eli alennuksen vakuutusmaksuista.

Keskeytysvakuutus turvaa yrityksen
palkanmaksukyvyn.

 

Keskeytysvakuutus auttaa yritystä äkillisessä ja ennalta arvaamattomassa vahinkotapahtumassa, jolloin yrityksen toiminta joko vaikeutuu tai pysähtyy. Vakuutus tarjoaa korvauksen, jonka perustana on niin sanottu katemenetys. Se lasketaan, kun keskeytysajan liikevaihtoarviosta vähennetään muuttuvat materiaali- ja palvelukulut. Keskeytysvakuutus turvaa yrityksen palkanmaksukyvyn, jolloin yrityksen ei tarvitse lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään. Se helpottaa huomattavasti erityisesti tuotannollisen yrityksen toiminnan uudelleenkäynnistämistä.

Vastuuvakuutuksia ovat toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Ne antavat turvaa tilanteissa, joissa yrityksen toiminta tai tuote on aiheuttanut vahinkoja ja johtanut korvausvelvollisuuteen. Tällainen voi olla esimerkiksi väärin koodatun tietokoneohjelman aiheuttamat vahingot asiakasyrityksen liiketoiminnalle tai huolimattoman asennuksen vuoksi vuotava käyttövesiputki omakotitalon alapohjassa. Vastuuvakuutuksien korvaussummat ja vakuutusmaksut vaihtelevat suuresti toimialalta toiselle.

Oikeusturvavakuutus ei korvaa
tuomittuja sakkoja.

 

Oikeusturvavakuutus on tarpeellinen lähes jokaiselle yrittäjälle. Yrityksen tekemät sopimukset tai toiminta voi johtaa siihen, että asiakas, yhteistyökumppani, viranomainen, sijoittaja tai muu sidosryhmä haastaa yrityksen oikeuteen. Oikeusturvavakuutus korvaa käräjäoikeuden ja siitä mahdollisesti seuraavien oikeusasteiden oikeudenkäynneistä tai niiden välttämisestä aiheutuneet kulut eli lähinnä asianajokulut. Korvausten yläraja on aina syytä selvittää, sillä se tulee pitkittyneessä oikeudenkäynnissä nopeasti vastaan. On huomattava, että oikeusturvavakuutus ei korvaa tuomittuja sakkoja tai vahingonkorvauksia (vrt. vastuuvakuutus).

Henkilövakuutukset ja lisäeläke takaavat yrittäjälle ja hänen läheisilleen riittävän toimeentulon yrittäjäuran jälkeen ja silloin, jos työntekoon tulee katkoksia. Henkilövakuutukset tarjoavat taloudellista turvaa vakavan sairauden, työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta. Useimmille yrittäjille lakisääteinen osa ei riitä tarjoamaan totuttua elintasoa eläkevuosiksi, joten lisäeläkevakuutuksen kautta voi järkevästi ja joustavasti kerätä lisätuloa lakisääteisen eläkkeen päälle.

Miten yrittäjä huolehtii työntekijöidensä turvasta?

Yrittäjän pitää ottaa työntekijöilleen lakisääteinen työntekijän tapaturmavakuutus, huolehtia työntekijän työttömyysvakuutusmaksusta ja työntekijöiden eläkemaksusta (TyEL). Tapaturvavakuutus otetaan vakuutusyhtiöltä ja sen suuruus määräytyy yrityksen maksamasta palkkasummasta. Maksun suuruuteen vaikuttavat lisäksi työn vaarallisuus ja toimiala. TyEL-sopimus tehdään työeläkeyhtiön kanssa. Työntekijän ja yrityksessä työskentelevän osaomistajan työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Työllisyysrahastolle.

Lisäksi työntekijöille otetaan ryhmähenkivakuutus, mikäli toimialan yleissitova työehtosopimus sellaisen vaatii.

Erilaiset palkitsemisratkaisut ovat tehokas tapa parantaa työntekijöiden motivaatiota ja samalla huolehtia taloudellisesta hyvinvoinnista. Vaihtoehtoja ovat muun muassa työntekijöiden henkilövakuutukset, ryhmäeläkevakuutus ja Palkkiorahasto.