Viikkokatsaus 17.1.2022: Mistä löytyvät vuoden 2022 tuotot?

Miten kiristyvä rahapolitiikka tulee näkymään vuonna 2022? Mistä löytyvät vuoden 2022 tuotot? Millaisia riskejä pinnan alla kytee nyt?

Miltä viime vuosi yleisesti näytti?

Vaikka odotukset vuoteen 2021 lähdettäessä olivat korkeat, yllätti vuosi lopulta silti positiivisesti.

Osakemarkkinat tuottivat globaalisti yli 20 % ja merkittäviltä laskuilta vältyttiin. Vastaavasti korkosijoittajan vuosi oli haastava. Korkojen nousu vei valtionlainat tappiolle ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Muutoin vuotta leimasivat rajut hyödykkeiden hintojen nousut, dollarin vahvistuminen sekä hetkelliset, eri kohteisiin syntyneet maniat.

Vuoteen 2022 lähdetään viime vuoteen verrattuna varovaisemmissa tunnelmissa.

Miten kiristyvä rahapolitiikka tulee näkymään vuonna 2022?

Finanssikriisin jälkeen keskeisintä markkinoita ajanutta teemaa; keskuspankkien ultrakevyttä rahapolitiikkaa, testataan vuonna 2022 toden teolla.

Viime syksynä länsimaiset keskuspankit muuttivat aiempia inflaationäkemyksiään ja kertoivat pitävänsä korkeaa inflaatiota sittenkin pidempiaikaisena ilmiönä. Samalla keskuspankit kääntyivät talouden tukemisesta kohti inflaation torjuntaa mm. kiristämällä rahapolitiikkaansa.

Rahapolitiikan kiristäminen on aloitettu pienentämällä osto-ohjelmia Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ohjelmien ennakoidaan loppuvan tällä menolla jo maaliskuussa. Osto-ohjelmien vähennys aiheuttaa nousupainetta pitkille koroille. Yhdysvalloissa korkoja ennakoidaankin nostettavan tänä vuonna 3–4 kertaa, viimeistään kesällä. Euroopassa hitaampi inflaatio vähentää painetta korkojen nostoille ja EKP:n odotetaan kiristävän rahapolitiikkaansa muita länsimaita kevyemmin.

Rahapolitiikan kannalta olennaiset kysymykset tälle vuodelle ovat, mitä keskuspankit tekevät, jos inflaatio ei hidastukaan odotetun mukaisesti vuoden aikana, ja miten elvytyksen vähennykseen markkinoilla reagoidaan.

Hidastuuko inflaatio?

Talouden ja markkinoiden näkökulmasta inflaation kehitys tulee olemaan keskeisimpiä puheenaiheita myös vuonna 2022.

Nousupainetta inflaatioon tuli viime vuonna erityisesti energiasta, jonka hinnat nousivat voimakkaasti. Tänä vuonna energian hintojen nousun on ennustettu hidastuvan. Tämän odotetaan vähentävän osaltaan inflaation nousupaineita vuonna 2022. Odotuksista poiketen kuitenkin mm. öljyn hinta on noussut nyt vuoden alussa roimasti. Inflaatiota nostavat edelleen myös viime vuonna alkaneet tuotanto- ja logistiikkahaasteet ja alkuvuoden aikana myös pandemian vaikutukset.

Pitkällä aikavälillä inflaation kehitystä määrittää myös palkkojen kehitys. Pandemian aiheuttamat työmarkkinoiden muutokset ja vahva taloustilanne ovat kiristäneet työmarkkinoita ja nostaneet palkkoja erityisesti alemmissa tuloluokissa. Seurattavaksi jää miten tilanne jatkuu ja leviääkö palkkojen nousupaine myös ylempiin tuloluokkiin.

Inflaation odotetaan kuitenkin päätyvän tänä vuonna matalammalle tasolle. Paluusta keskuspankkien tavoitetasolle ei kuitenkaan tule helppo.

Talouskasvu hidastuu – mutta kuinka nopeasti?

Koronakriisistä palautuminen nostatti talouskasvun viime vuonna kovaan nousuun. Talous jatkaa edelleen trendikasvua vauhdikkaammin, mutta merkit hidastumisesta ovat jo ilmassa. Globaali kasvu ei ole kuitenkaan synkronoitua: Kiinassa kasvu on jo hidastunut, Euroopassa vauhtia riittää edelleen.

Talouskasvun hidastajina ovat mm. kiristyvä rahapolitiikka, teollisuuden ja logistiikan haasteet, inflaation mahdolliset negatiiviset vaikutukset kuluttajien käyttäytymiseen ja palvelualojen haasteet toistuvien korona-aaltojen ja niitä seuranneiden rajoitusten kanssa.

Taas esimerkiksi viime vuoden kaltainen hyvä tulosvuosi on yleensä vauhdittanut investointikysyntää, mikä taas tukee talouskasvua. Pandemian pitkittyminen on myös siirtänyt potentiaalista kasvua kauemmas, ja kuluttajien vahva asema sekä investointihalukkuus tukevat kasvua myös vuonna 2022.

Millaisia riskejä pinnan alla kytee nyt?

Tällä hetkellä riskilistan kärjessä ei suuremmin yllätyksiä näy.

Inflaatio pysyy tänäkin vuonna yhtenä keskeisimpänä riskinä. Myös koronan uudet variantit voivat hidastaa rajoitusten purkua ja vaikeuttaa tuotanto- ja logistiikkahaasteita entisestään. Hieman uudempana tulokkaana riskilistalle ovat mahdolliset geopoliittiset kriisit Euroopassa ja Kiinan merellä.

Myös Kiinan talouskasvu voi tänä vuonna yllättää suuntaan tai toiseen. Tällä hetkellä maan talous on ollut laskusuunnassa ja kiinteistösektorin riskejä on edelleen ilmassa. Toisaalta Kiinassa on nyt siirrytty elvyttävämmälle linjalle, millä on positiivisia vaikutuksia talouskasvuun.

Mistä löytyvät vuoden 2022 tuotot?

Osakkeet

Globaalit, erityisesti rahapolitiikkaan liittyvät riskit lisäävät osakemarkkinoiden volatiliteettia vuonna 2022, mutta talouden vahva pohjavire pitää näkymät edelleen positiivisina. Omaan historiaansa nähden osakkeiden hinnoittelu on paikoin kallis, mutta verrattuna erityisesti vähäriskisiin korkosijoituksiin osakkeet ovat kuitenkin edelleen kohtuullisen houkuttelevia.
Vahva talous ja nousevat korot luovat tälle vuodelle edellytykset rotaatiolle kasvuosakkeista kohti arvo-osakkeita ja syklisiä aloja. Ensimakua siirtymisestä on nähty jo viime vuoden lopulta asti ja trendi jatkunee tänä vuonna.

Korkosijoitukset

Matala ja nouseva korkotaso laskevat kaikkien korkosijoitusluokkien näkymiä vuonna 2022. Eri luokkien välillä kuitenkin selkeitä eroja.

Valtionlainojen näkymät ovat edelleen hyvin synkät; matala korkotaso laskee tuotto-odotusta ja heikentää myös lainojen hajautushyötyä. Sen sijaan vahva taloustilanne tukee erityisesti riskisimpiä korkosijoituksia. Vaikka luottoriskipreemioiden kiristymiselle on vain vähän tilaa, on lainojen tuotto-odotus silti riskiin nähden kohtuullinen. Matalien tuottojen maailmassa perinteisestä poikkeavien riskipreemioiden metsästyksen merkitys korostuu edelleen. Esimerkiksi lainasijoitusten ja pohjoismaisten yrityslainojen likviditeettipreemio parantaa edelleen sijoitusten riski-tuottosuhdetta.

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Vaihtoehtoiset sijoitukset jatkavat suosikkeina haastavassa tuottoympäristössä. Perinteisiin omaisuusluokkiin nähden vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto-odotukset ovat säilyneet korkeana siitä huolimatta, että sijoitukset vaihtoehtoisiin ovat lisääntyneet globaalisti. Matalien korkojen maailmassa vaihtoehtoisten sijoitusten rooli salkkujen tuotto-riskisuhteen näkökulmasta onkin edelleen korostetun tärkeä.

 

Tämän viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ti 18.1.

Saksa

ZEW-indeksi, rahoitusmarkkinoiden luottamus

Tammikuu

29.9

Ke 19.1.

Saksa

Kuluttajahinnat (v/v)

Joulukuu

5.3 %

To 20.1.

Saksa

Tuottajahintaindeksi (PPI) (v/v)

Joulukuu

19.2 %

To 20.1.

Euroalue

Kuluttajahintaindeksi (v/v)

Joulukuu

4.9 %

Pe 22.1.

Euroalue

Kuluttajien luottamus (1. julkaisu)

Tammikuu

-8.9

Lähde: Bloomberg