”Tällaisessa ympäristössä on järkevä katsoa perinteisiä omaisuusluokkia pitemmälle”

Matalat korot ajavat sijoittajia hakemaan massoina tuottoa osakkeista, vaikka samaan aikaan markkinoilla pohditaan, ovatko osakkeiden arvostustasot karanneet jo turhankin korkeiksi. Vaihtoehtoja ei kuitenkaan tunnu olevan. Vai onko?

Negatiiviset korot, koronapandemia, kiihtyvä inflaatio, koronapandemian toinen erä, Euroopan kiristyvä geopoliittinen tilanne, koronapandemian kolmas, neljäs ja viides erä. Markkinoilla on eletty epätavallisia aikoja jo pitkään ja epätavallisuus tuntuu jo normaalilta. Sijoittajilla ei ainakaan ole ollut tylsää.

Tässä alati muuttuvassa ympäristössä korkosijoitusten tuotot ovat pysyneet sitkeästi vaatimattomina, mutta samalla osakemarkkinoiden kehitys on kokonaiskuvassaan pysynyt positiivisena. Perinteisen allokaatiojakauman, eli osakkeiden ja korkojen muodostaman salkun, näkökulmasta tilanne on haastava. Matalat korot ajavat sijoittajamassat hakemaan tuottoa osakkeista, vaikka samaan aikaan markkinoilla pohditaan, ovatko osakkeiden arvostustasot karanneet jo turhankin korkeiksi. Vaihtoehtoja osakkeille ei kuitenkaan tunnu olevan.

Vai onko?

”Jos 2000-luvulla sijoittaja haki 6 % tuottoa sijoituksilleen, se onnistui korkosijoituksilla – nykymaailmassa tuo tuntuu hullunkuriselta. 2010-luvulla vastaavan tuottoon tarvittiin lisäksi osakkeita. Nyt ja seuraavan vuosikymmenen, ellei parinkin, aikana eivät osakkeetkaan meinaa riittää. Tällaisessa ympäristössä on järkevä katsoa perinteisiä omaisuusluokkia pitemmälle, eli vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, ja hakea sitä kautta houkuttelevampaa tuoton ja riskin suhdetta perinteisten sijoitusten rinnalle”, Petri Väisänen Mandatumin yksityisvarainhoidon johtaja sanoo.

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet - vain suursijoittajien etuoikeus?

Epälikvidit vaihtoehtoiset sijoitukset eivät ole automaattisesti muutettavissa rahaksi sijoittajan valitsemalla hetkellä. Sijoitusten rajallisesta likviditeetistä johtuen sijoittajat vaativat tyypillisesti itselleen korvauksen pidemmästä sijoitusajasta ja tämän vuoksi monet vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat perinteisiä osake- ja joukkovelkakirjalainasijoituksia parempaa tuottoa riskitasoon nähden, mikä näyttää houkuttelevalta vaihtoehdolta erityisesti nykyisessä nollakorkomaailmassa.

Kuitenkin vaihtoehtoiset sijoitukset ovat olleet pitkään enemmän isojen institutionaalisten sijoittajien juttu.

Moni vaihtoehtoisista sijoituskohteista on vain isojen institutionaalisten sijoittajien saatavilla. Joskus myös sijoittajan oma erityisosaaminen ja järkevän allokaation rakentamismahdollisuudet voivat tulla esteeksi. Esimerkiksi monella sijoittajalla voi olla kiinteistö tai useampikin, mutta harva yksityissijoittaja pystyy tai toisaalta osaakaan sijoittaa erityyppisiin kiinteistöihin järkevällä maantieteellisellä hajautuksella.

Yksityissijoittajien kiinnostus vaihtoehtoisiin kohteisiin kuitenkin kasvaa ja kysynnän myötä on tullut myös tarjontaa. Yksittäisiä kohteita löytyy nykyään jo useammalta varainhoitotaholta. Laajempaa valikoimaa on kuitenkaan vielä harvalla.

 

”Mandatum on merkittävä pohjoismainen sijoittaja 24 miljardin euron sijoitusvarallisuudellaan. Hoidamme asiakkaidemme varoja konsernimme taseen rinnalla ja asiakkaamme hyötyvät täysimääräisesti tyypillisesti vain instituutiosijoittajille tarjottavista kohteista ja hinnoittelusta. Suuren sijoitusvarallisuuden, kanssasijoittamisen mallimme sekä vaihtoehtoisten sijoitusten erityisosaamisemme ansiosta pystymme tarjoamaan yksityissijoittajillekin vaihtoehtoisia sijoituskohteita laajasti, hyvin hajautettuina ja kustannustehokkaasti”, Väisänen kertoo.

Mandatumilla vaihtoehtoiset sijoitukset on hajautettu laajasti vaihtoehtoisiin korkosijoituksiin, kiinteistösijoituksiin ja pääomasijoituksiin, ja sijoitukset myös kunkin omaisuusluokan sisällä on hajautettu. Myös ajallinen hajautus on huomioitu ja täten sijoittajalla on pienempi riski sijoitusten kasaantumisesta sijoittajalle epäedullisempaan talousympäristöön. Mitä ja kuinka isolla osuudella riippuu sitten asiakkaan tavoitteista.

”Esimerkiksi mandaattivarainhoidossa kartoitamme asiakkaan tilanteen ja sijoitustavoitteet, joiden perusteella lähdemme sitten rakentamaan hänelle sopivaa sijoituskokonaisuutta. Hyödynnämme vaihtoehtoisia sijoituskohteita perinteisten omaisuuslajien rinnalla asiakkaan tuottotavoitteesta ja tilanteesta riippuen. Jos asiakkaamme haluaa lisäksi painottaa jotain vaihtoehtoista kohdetta, sekin on kanssamme mahdollista.”

Mandatumin mandaattivarainhoidon vaihtoehtoiset sijoitukset ovat tuottaneet tähän mennessä tänä vuonna yhteensä 15,6 %.

 

Mandatumin varainhoito – enemmän kuin pelkkää sijoittamista
1

Rakennamme sinulle parhaiten istuvan sijoitus- ja palvelukokonaisuuden, joka elää, kun maailma tai tarpeesi ja tavoitteesi muuttuvat.

2

Hoidamme varojasi pitkäjänteisesti ja muuttuvia markkinatilanteita hyödyntäen, kuten hoidamme omiakin varojamme. Mukanamme pääset myös vain suursijoittajille suunnattuihin sijoituskohteisiin.

3

Varainhoidon asiakkaanamme käytössäsi ovat myös perintösuunnittelun, eläkeratkaisujen ja henkilöriskeihin varautumisen asiantuntijat. Saat kokonaisvaltaisen sinulle suunnitellun ratkaisun yhdestä paikasta.

4

Meillä hyödyt Mandatumin omasta vakuutussopimuksesta, jossa sijoituskohteiden vaihtaminen ja painotusten muuttaminen on vaivatonta ja verotuksellisesti sekä kulurakenteensa kannalta järkevää.