Allokaationäkemys: Inflaatio ei ollutkaan väliaikaista

Talouden näkökulmasta vuosi on seurannut pitkälti vuoden 2020 lopussa piirrettyjä positiivisia skenaarioita. Suurimmaksi yllätykseksi, ainakin keskuspankeille, on osoittautunut yhä korkeana ja jopa kiihtyvänä jatkuva inflaatio. Heikohkosta marraskuusta huolimatta vuosi 2021 jäänee historiaan vahvana vuotena riskisijoituksille.

Marraskuu päättyi markkinoilla vaisuissa tunnelmissa, kun riskisijoitukset laskivat kuukauden päätteeksi koronaviruksen noustessa jälleen markkinoiden keskiöön. Globaalit osakkeet jäivät euroissa mitattuna vahvan alkukuun jälkeen hieman miinukselle. Yhdysvalloissa osakkeet pitivät pintansa isojen teknologiayhtiöiden johdolla, sen sijaan Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla indeksit laskivat yli kaksi prosenttia. Korot laskivat talousnäkymien heikentyessä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Myös koko vuoden vahvasti nousseen öljyn hinta laski. Euro jatkoi heikentymistään dollaria vastaan.

Heikohkosta marraskuusta huolimatta vuosi 2021 jäänee historiaan vahvana vuotena riskisijoituksille. Tätä kirjoitettaessa globaalit osakkeet ovat nousseet paikallisessa valuutassa noin 20 prosenttia. Huolimatta vahvoista odotuksista vuoteen lähdettäessä, voi tulosta pitää positiivisena yllätyksenä. Osakemarkkinoiden keihäänkärkenä on ollut Yhdysvallat, joka on repinyt eroa Eurooppaan erityisesti viimeisten viikkojen aikana. Vastaavasti kehittyvät markkinat ovat olleen vuoden selkeästi heikoin valinta erityisesti Kiinan johdolla. Alkuvuoden vahvasta vedosta huolimatta sykliset alat ja arvo-osakkeet eivät ole ottaneet niskalenkkiä, ja rotaatiolle kasvuosakkeista muuhun markkinaan jää edelleen tilaa.

Talouden näkökulmasta vuosi on seurannut pitkälti vuoden 2020 lopussa piirrettyjä positiivisia skenaarioita.

Talouden näkökulmasta vuosi on seurannut pitkälti vuoden 2020 lopussa piirrettyjä positiivisia skenaarioita. Rokotukset ovat laskeneet koronaviruksen aiheuttamia vakavia tautitapauksia ja talous on kasvanut odotetun vahvasti rajoitusten vähentyessä. Yritysten tarjouskannat ovat kehittyneet vahvasti ja raaka-aineiden hintojen noususta huolimatta marginaalit ovat säilyneet korkeina. Toisaalta vuoden mittaan ikäviltä yllätyksiltä vältyttiin. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tuotanto- ja logistiikkahaasteet kyllä hidastivat, osin odotetusti, kasvua, mutta tästäkin kasvusta suurin osa pikemminkin siirtyy tulevaisuuteen kuin jää toteutumatta. Vuoden alkuun nähden suurimmaksi yllätykseksi, ainakin keskuspankeille, on osoittautunut yhä korkeana ja jopa kiihtyvänä jatkuva inflaatio. Tuotantoketjujen haasteet, palveluiden kysyntää edelleen heikentävät rajoitustoimet ja kotitalouksien vahva varallisuustilanne ovat pitäneet hinnat korkealla ja inflaatio on levinnyt raaka-aineista entistä laajemmalle.

Edellä mainittujen seikkojen valossa yllättävää on ollut pitkien korkojen vaisu liike. Korot ovat kyllä nousseet, mutta inflaatioon ja kasvuun nähden totuttua vähemmän. High yield -lainojen tuotto on sitä vastoin ollut odotetun vahvaa. Monien ennakko-odotusten vastaisesti dollari on vahvistunut selvästi euroa vastaan, ja eurosijoittajan näkökulmasta vahvistuminen on nostanut dollarimääräisten omaisuuslajien tuottoja merkittävästi.

(Juttu jatkuu)

 

Inflaatio-odotukset ovat nousseet ja marras-joulukuun vaihteessa myös USA:n keskuspankin pääjohtaja käänsi kelkkaansa lähes 180 astetta todeten, että puheet inflaation väliaikaisuudesta voidaan nyt unohtaa. USA:ssa marraskuun inflaatio oli vauhdikkainta 30 vuoteen. Markkinat ovat hinnoitelleet korkean inflaation pitkittymistä jo jonkin aikaa, mutta ensi vuotta ajatellen keskeistä on, miten kääntynyt kelkka vaikuttaa keskuspankin toimiin elvytyksen vähentämiseksi. Keskuspankin odotetaan vähentävän arvopaperiostojaan nopeutetussa aikataulussa ja nostavan ohjauskorkoaan 2-3 kertaa ensi vuonna, ensimmäisen kerran mahdollisesti jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Vuoden alkuun nähden suurimmaksi yllätykseksi, ainakin keskuspankeille, on osoittautunut yhä korkeana ja jopa kiihtyvänä jatkuva inflaatio.

Keskuspankin edellisen kerran vähentäessä elvytystään sijoitusmarkkinat säikähtivät aluksi, mutta varsin nopeasti tilanne rauhoittui talouskasvun pysyessä vahvana. Talouskasvu lienee markkinoiden keskiössä myös ensi vuonna. Jos talouden toipuminen pandemiasta jatkuu, sijoitusmarkkinoilla on edellytykset suotuisaan kehitykseen elvytyksen vähentämisestä huolimatta.

Todennäköisyys sille, että omikronmuunnos katkaisisi talouden toipumisen, näyttää pienenevän. Pahimmassa tapauksessa nopeasti leviävä muunnos osoittautuisi deltamuunnosta vakavampia oireita aiheuttavaksi ja kykenisi kiertämään rokotteiden tarjoamaa suojaa. Tässä tapauksessa eri valtiot olisivat pakotettuja vetämään hätäjarrusta ja ottamaan käyttöön rajuja rajoitteita, kunnes rokotteita saataisiin muokattua tehokkaammaksi uutta muunnosta vastaan. Tämä tarkoittaisi takapakkia talouden toipumiseen ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että pahimmalta skenaariolta vältytään: nykytiedon mukaan muunnoksen aiheuttamat oireet ovat deltamuunnosta lievempiä ja osa rokotevalmistajista on alustavissa tutkimuksissa todennut rokotteensa tehokkaaksi uutta muunnosta vastaan niillä, joilla on kolme rokotetta otettuna.

Korot:

 • Korkosijoitusten painotus on kotimarkkinoillamme pohjoismaisissa yhtiöissä, jotka tunnemme hyvin. Pohjoismaissa yrityslainojen tuottotaso on myös hieman korkeampi kuin esimerkiksi Manner-Euroopassa.
 • Painotamme lainamuotoista sijoittamista, missä tuottotaso on tällä hetkellä joukkovelkakirjamarkkinoita parempi ja korkoriski vähäinen, sillä lainat ovat pääsääntöisesti vaihtuvakorkoisia. Lainastrategioiden osuutta on kasvatettu asteittain.
 • Pidämme korkoriskin maltillisena. Kompensaatio ylimääräisen korkoriskin kantamisesta on näkemyksemme mukaan tällä hetkellä huono, eivätkä pitkän juoksuajan sijoitukset tästä syystä houkuttele. Vähäinen korkoriski tarkoittaa myös pienempää negatiivista vaikutusta siinä tapauksessa, että inflaatio kiihtyisi odotuksia korkeammaksi ja korkotaso sen seurauksena nousisi uudelleen.
 • Emme sijoita euroalueen valtionlainoihin heikon tuottotason takia ja valtionlainojen osuus korkosijoituksissa on hyvin pieni.
 • Vähäriskisten investment grade -yrityslainojen osuutta on tänä vuonna asteittain vähennetty.
 • Käteisen osuutta on asteittain lisätty. Ajattelussamme käteiskassa mahdollistaa ostotilaisuuksiin tarttumisen nopeastikin niiden ilmaantuessa.

Osakkeet:

 • Olemme pitäneet osakepainon ennallaan tämän vuoden ajan myymällä osakekurssien noustessa. Tällä haluamme varautua mahdollisiin takapakkeihin talouden toipumisessa.
 • Olemme lisänneet suhdanneherkkien toimialojen, kuten teollisuuden, rahoitussektorin ja kestokulutushyödykeyhtiöiden, osuutta asteittain kevään aikana ja edelleen elokuussa.
 • Vastaavasti olemme vähentäneet korkoherkkien toimialojen, etenkin teknologiasektorin osuutta asteittain. Loppuvuonna emme ole tehneet merkittäviä muutoksia positioinnissa.
 • Lisäksi painotamme eurooppalaisia pieniä ja keskisuuria yhtiöitä, joiden kasvumahdollisuudet ovat hyvät talouden toipuessa, mutta arvostustaso maltillinen verrattuna esimerkiksi amerikkalaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin.

Vaihtoehtoiset:

 • Vaihtoehtoisissa korkosijoituksissa paino on yksityisissä järjestelyissä. Yrityskauppamarkkinat ovat normalisoituneet ja pandemian jälkeiset rahoituskapeikot avaavat tuottomahdollisuuksia pitkäjänteiselle sijoittajalle.
 • Kiinteistösijoituksissa pidämme maantieteellistä hajautusta Suomen ulkopuolelle tärkeänä. Suosimme kiinteistökehitykseen erikoistuneita salkunhoitajia, jotka ovat hyviä ostajia ja joilla on kykyä jalostaa kiinteistöjä aktiivisilla toimilla. Salkunhoitajat tavoittelevat tuottoja kehittämällä pandemian takia muuttuneeseen kysyntään sopivia kohteita (vastuullisuus, turvallisuus, joustavuus).
 • Pääomasijoituksissa ns. kuivan ruudin eli ostokohteita etsivän rahan määrä markkinoilla on suuria. Seurauksena sijoituskohteiden arvostustasot ovat kohonneet. Olemme valikoidusti aktiivisia yksittäisissä hankkeissa, jotka eivät ole velkavetoisia.