3 asiaa henkivakuutuksen edunsaajamääräyksestä

Yhä useammat ovat heränneet tarpeeseen turvata rakkaidensa toimeentulo myös pahimman sattuessa. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen osalta kannattaa kuitenkin olla tarkkana, jotta kuoleman sattuessa korvaus menee varmasti oikeaan osoitteeseen.

Vakuuttamisen lisäksi on tärkeää olla myös muita suunnitelmia tulevaisuuden turvaamiseksi. Jos tavoitteenasi on tulevaisuudessa tarjota taloudellista turvaa läheisillesi esimerkiksi perinnön muodossa, on sijoittaminen varteenotettava keino kartuttaa omaisuutta pitkällä aikavälillä.

Edunsaajan voi määritellä itse

Edunsaajasta määrää vakuutuksenottaja. Usein edunsaajaksi nimetään omaiset, mutta edunsaajamääräyksessä voi käyttää myös muuta nimikettä tai nimetä tietyn henkilön, kuten ystävän tai läheisen ihmisen.

Edunsaajien nimeämisessä kannattaa olla tarkkana

”Puoliso” vai nimetty henkilö?

Henkivakuutuksen edunsaajaksi voi nimetä tiettyjä henkilöitä nimellä ja sosiaaliturvatunnuksella tai käyttämällä nimikkeitä, kuten ”omaiset”, ”puoliso”, ”lapset” tai ”puoliso ja lapset”. Edellä mainittujen nimikkeiden merkitys määritellään laissa. Nimeämistavalla on merkitystä, sillä esimerkiksi ”puolisolla” viitataan nykyiseen aviopuolisoon tai rekisteröityyn kumppaniin ja ”lapsilla” biologisiin tai adoptoituihin lapsiin. Monille tulee myös yllätyksenä, että esimerkiksi avopuoliso tai uusperheessä puolison lapset eivät kuulu ”omaisiin”, vaan heidät pitää merkitä edunsaajiksi erikseen nimillä ja henkilötunnuksilla.

Lue lisää edunsaajamääräyksistä täältä.

 

Mitä tapahtuu, jos edunsaaja menehtyy ennen vakuutuksenottajaa?

Nimeäminen vaikuttaa myös siihen, mitä tapahtuu, jos edunsaaja on menehtynyt ennen vakuutuksenottajaa. Jos edunsaajiksi on esimerkiksi merkitty ’lapset’ ja yksi lapsista menehtyy ennen vakuutuksenottajaa, kuolleen lapsen osuus menee häneen lapsilleen. Jos taas edunsaajat on merkitty nimillä, kuolleen edunsaajan osuus ei menekään hänen lapsilleen, vaan jaetaan lähtökohtaisesti elossa olevien edunsaajien kesken. Jos elossa olevia edunsaajia ei ole, henkivakuutuksen korvaussumma menee kuolleen kuolinpesään.

Edunsaajat kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa päivittää tasaisin väliajoin

Elämä ja tilanteet muuttuvat ja välillä on tarpeellista päivittää myös henkivakuutuksen edunsaajia. Perheeseen on voinut tulla lisää lapsia, on voitu erota, löytää puoliso tai elämään on tullut muita itselle tärkeitä ihmisiä, joiden elämää haluaa henkivakuutuksen avulla turvata.

Henkivakuutuksen edunsaajat kannattaakin tarkistaa aika-ajoin tai edunsaajaksi voi tahtomatta jäädä entinen puoliso tai perheen nuorimmainen voi unohtua kokonaan.

Myös oma ja edunsaajien elämäntilanne voi muuttua oleellisesti. Esimerkiksi kolmekymppisten asuntovelkaisten pienten lasten vanhempien voi olla arjen sujuvuuden kannalta tarkoituksenmukaista määrätä toisensa edunsaajiksi. Taas parikymmentä vuotta myöhemmin tilanne voi olla jo hyvinkin erilainen: asuntovelasta on maksettu suurin osa pois ja molempien vanhempien talous on vakaa. Samaan aikaan lapset voivat olla aloittamassa opiskelemista uudella paikkakunnalla ja edunsaajia voi olla aiheellista päivittää.