Näissä tilanteissa henkivakuutuskorvaus pelastaa

Kun perheelläsi on asuntolainaa tai sinun ja puolisosi väliset tuloerot ovat suuret, henkivakuutus auttaa taloudellisesti pahimman sattuessa kohdallesi.

Kuva: Igor Starkov / Unsplash

Kun läheinen menehtyy, ei ensimmäisenä mielessä ole oma taloudellinen tilanne. Silti arki pyörii eteenpäin, lainakulut pitää hoitaa eivätkä perheen muutkaan kulut odota. Tämän lisäksi hautajaiskulut voivat horjuttaa taloutta.

Suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni kiinteässä omaisuudessa tai asuntovarallisuudesta. Jopa 80 % suomalaisten omaisuudesta on asuntovarallisuutta, metsiä, maa-alueita ja yrittäjillä yritystoimintaan liittyvää yritysomaisuutta. Tämän lisäksi suomalaisten asuntovelkaantuneisuus on kasvanut jo pitkään ja lainan määrät ovat nousseet. Usein lainakuluja on maksamassa kaksi, mutta jos puoliso menehtyy, jää lainaosuus maksettavaksi yhdelle. Kun kuoleman takia elatukseen käytettävät varat vähenevät, kiinteää omaisuutta ja asuntovarallisuutta voi olla vaikeaa ja hidasta realisoida. Näissä tilanteissa, joissa kulut jäävät vain yhden ihmisen harteille, on henkivakuutuskorvaukselle eniten tarvetta. Henkivakuutuskorvauksella voi maksaa esimerkiksi laina- ja hautauskuluja tai sitä voi käyttää arjen pyörittämiseen.

”Asunnon myyminen voi olla hidasta ja läheisen menehtyessä oman kodin myyminen ei ole se mitä ensimmäisenä haluaa tehdä” Mandatumin henkilöasiakas- ja digimyynti -yksikön johtaja Tuomas Simonen toteaa.

Henkivakuutuskorvaus auttaa taloudellisesti juuri silloin, kun pahin tapahtuu. Se auttaa silloin, kun muu jaksaminen on vähissä.

”On tärkeää, että surun kohdatessa ei tarvitse murehtia taloudellisista asioista vaan pystyy keskittymään tärkeimpiin asioihin” Simonen sanoo.

Henkivakuutuksen korvaussumman tulisi esimerkiksi kattaa talouden asuntolainat ja yhden tai kahden vuoden tulot. Tämän lisäksi perheellisissä talouksissa mukaan voi laskea noin 20 000 euroa kutakin lasta kohti. Jos pahin tapahtuu, on asuminen kyseisessä asunnossa turvattu ja tulot seuraaville vuosille vakiintuneet.


Näissä kolmessa tilanteessa henkivakuuttamista kannattaa erityisesti harkita:

1) Perheellä on asuntolainaa

Kun samassa taloudessa asuvilla on yhteinen asuntolaina, on henkivakuuttaminen erityisen tärkeää. Asuntolainaa omaavan henkilön menehtyessä, toinen asunnossa asuva henkilö joutuu joko maksamaan asuntolainan, ottamaan merkittävästi lisälainaa tai myymään asunnon pois. Henkivakuutuskorvauksella voi halutessaan maksaa osan asuntolainasta, joka vastaa menehtyneen osuutta lainasta.

2) Tuloerot perheessä ovat suuria

Perheen merkittävimmät tulot ovat yhden henkilön varassa tai tuloerot ovat ylipäätään suuret. Kun tulot ovat suurilta osin yhden henkilön varassa ja tämä henkilö menehtyy, talouden tulotaso tippuu merkittävästi. Erityisesti tilanteissa, joissa on alaikäisiä lapsia, on menoja hankala karsia ja talous jää helposti miinukselle. Henkivakuutuskorvaus auttaa kuluissa ikävän tilanteen keskellä.

3) Perintöveroihin varautuminen

Kun menehtynyt henkilö jättää perintöä, perinnönsaajat maksavat perintöveroa. Perintövero voi tulla maksettavaksi jo kohtalaisen nopeasti läheisen kuoleman jälkeen. Perinnön ja oman omaisuuden ollessa kiinteää omaisuutta tai asuntovarallisuutta, voi perintöveron maksaminen olla haastavaa. Perinnön vastaanottajalla ei välttämättä ole helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta, jolloin perinnöksi saatu omaisuus voidaan joutua myymään.

Näissä tilanteissa ei usein kuitenkaan haluta muuttaa kiinteää omaisuutta tai asuntovarallisuutta rahaksi eikä se välttämättä ole mahdollista saatikka nopeaa. Henkivakuutuskorvaussumman voi käyttää perintöverojen maksamiseen.