Vakuuta henkesi, turvaa rakkaimpasi

Oletko miettinyt, miten perheesi pärjäisi taloudellisesti jos sinä tai puolisosi menehtyisi? Henkivakuutus luo uusille vanhemmille taloudellista turvaa, joka auttaa kantamaan vaikeiden aikojen läpi.

Kuva: Unsplash/Jackie Hope

Jokaisen uuden vanhemman on syytä pohtia, miten oma perhe pärjäisi, jos itse tai elämänkumppani ei olisi enää paikalla kannattelemassa taloudellisesti. Etenkin ensimmäisen lapsen kohdalla moni saattaakin havahtua ensimmäistä kertaa ajattelemaan oman perheensä taloudellista turvaa.

Perheenlisäys on onnellinen ja iloinen tapahtuma, jonka keskellä ei mielellään ajattelisi varautumista pahimman varalle. Omaa tai puolison kuolemaa ei usein mielletä ajankohtaiseksi riskiksi, joka voisi osua omalle kohdalle. Kun henkivakuutusta sitten tarvitseekin, on jo liian myöhäistä.

Kuoleman kohdatessa perheen tulot vähenevät, kun samanaikaisesti menot usein hetkellisesti lisääntyvät. Oikein mitoitetun henkivakuutuksen avulla puoliso osaltaan kykenee huolehtimaan pakollisista kuluista, kuten laskuista, vuokrasta, lainojen maksueristä ja perintöverosta. Mikäli perheessä on jo vanhempia lapsia, henkivakuutuksella voidaan huolehtia myös arjen jatkumisesta vaikeinakin aikoina, esimerkiksi päivähoidon ja harrastusten muodossa.

Mitä kaikkea tuoreiden vanhempien sitten kannattaa ottaa huomioon henkivakuutusta ottaessaan?

Milloin henkivakuutus kannattaa ottaa?

Henkivakuutus kannattaa ottaa silloin, kun joku muu on taloudellisesti riippuvainen itsestä. Se on erityisen tärkeä lapsiperheille, joissa elätettäviä on monia ja perheellä saattaa olla entuudestaan esimerkiksi asuntolainaa ja muita pakollisia kuluja.

Monessa suomalaisessa perheessä esimerkiksi asunto, kulkuvälineet ja lemmikkieläimet on turvattu vakuutuksilla, mutta perheen taloudellista turvaa ei olla varmistettu henkivakuutuksen avulla. Henkivakuutusta kannattaakin ajatella luonnollisena osana perusvarautumista muiden vakuutusten ohella.

Kuinka suuri vakuutus on riittävä?

Etenkin parempituloisen puolison menehtyessä perheen tulot voivat tippua rajusti. Usein henkivakuutuksen ottaneillakin perheillä vakuutuksen korvaussummaa ei ole asetettu riittävän korkeaksi kattamaan kuolemasta aiheutuvaa tulonmenetystä.

Vakuutettujen henkilöiden yksilölliset olosuhteet vaikuttavat siihen, minkä suuruinen henkivakuutuksen korvaussumma on riittävä. Henkivakuutuksen korvaussumman määrittämisessä voi käyttää apuna esimerkiksi mallia, jossa korvaussumma kattaisi menetetyt tulot ja lainaerien maksut vähintään kahden vuoden ajalta. Lapsiperheillä summa kannattaa asettaa vielä sitäkin korkeammaksi: kahden vuoden menojen lisäksi korvaussumman tulisi kattaa 20 000 euroa kutakin taloudessa olevaa lasta kohden.

Siksi henkivakuutuksen ottamista olisi erityisen tärkeää miettiä viimeistään ensimmäisen lapsen syntyessä.

Laske sinulle sopivan henkivakuutuksen hinta»

Erilliset vakuutukset vai pariturva?

Henkivakuutuksen voi ottaa joko itselleen tai yhteisenä puolison kanssa. Yhteisessä henkivakuutuksessa kyse on pariturvasta, joka eroaa erillisistä vakuutuksista sekä maksujen että korvaussumman puolesta. Pariturvan kuukausimaksut ovat yleensä merkittävästi pienemmät kuin kahden erillisen henkivakuutuksen yhteenlasketut maksut. 

Pariturvassa toinen puolisoista on tyypillisesti vakuutuksenottaja ja toinen vakuutettu. Vakuutuksenottaja omistaa vakuutuksen ja hänellä on oikeus hallinnoida vakuutusta. Tämä kannattaa ottaa huomioon vakuutuksesta keskusteltaessa.

Pariturva voi olla toimiva ratkaisu erityisesti sellaisille pariskunnille, joilla on myös muita yhteisiä taloudellisia sitoumuksia, kuten asuntolaina.