Pääomamarkkinoiden vaihtoehtonuoret – private equity - ja aktivistirahastot

"Aikamme vaatii massiivisia pääomien uudelleenallokointeja ja sen taustalle omistajien nopeita strategisia päätöksiä. Näiden muutosten vauhdittajia ovat poliittisten päätösten ohella pääomamarkkinoiden vaihtoehtonuoret – private equity - ja aktivistirahastot", kirjoittaa Rami Hakola, Mandatum Asset Managementin Head of Distribution.

COP26 Glasgow -ilmastokokouksen tulokset ovat toiveikkaan epätäsmällisiä, mutta pääomamarkkinoiden kannalta tulokset peittyvät valtavien investointisuunnitelmien ja toimialarakennemuutosten alle. Julkista rahoitusta ollaan kanavoimassa Euroopassa 1 000 miljardia euroa ja USA:ssa 2 000 miljardia dollaria green deal tai infra-hankkeisiin tulevina vuosina (vuosikymmeninä).

Julkinen rahoitus on vain osa kokonaiskuvaa; esimerkiksi American Society of Civil Engineers arvioi yksityisen sektorin investointien olevan 2 600 miljardia dollaria julkisten hankkeiden lisäksi seuraavalle vuosikymmenelle. Vastaavasti EU-komission arvio vihreän siirtymän investointitarpeesta yksityiselle sektorille on 3 290 miljardia euroa. Suomeen EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) saadaan vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseen kahden miljardin potti vuosille 2021–23.

COP26 Glasgow -ilmastokokouksen tulokset ovat toiveikkaan epätäsmällisiä, mutta pääomamarkkinoiden kannalta tulokset peittyvät valtavien investointisuunnitelmien ja toimialarakennemuutosten alle.

Numeerisen käsityskyvyn rajalla olevien lukujen ohella katse kiinnittyy myös konkreettisiin markkinailmiöihin, joiden vauhdittajia ovat pääomamarkkinoiden vaihtoehtonuoret – private equity - ja aktivistirahastot. Miniatyyrisen pienet aktivistisijoittajat muuttavat pörssijättien hallituksia ja strategioita. Isot monialayhtiöt purkavat rakenteitaan ja tarvitsevat private equity -rahastojen kyvykkyyttä strukturoida rakennejärjestelyjä.

Yksi nykymuotoisen private equity -sijoittamisen muutosvoimia oli 1970-luvulla yhdystavaltalainen Michael Milken, joka oli kehittämässä massiivisen isoihin velka- ja osakepääomaan perustuvien yritysostojen markkinaa. Milkenin henkilöhistoria on vähintään kiistanalainen, mutta tavallaan hän oli oman aikansa vaihtoehtonuori. Ja nyt yhdysvaltalainen Engine Nro 1 -aktivistisijoittajaryhmä on aikamme yksi ilmentymä finanssialan muutosvoimasta. Käynnistymässä olevat valtavat pääomarakenteiden muutokset mahdollistavat kasvavaa roolia näille toimijoille.

Engine Nro 1 onnistui 0,02 % omistuksellaan Exxon Mobil -öljy-yhtiöistä saamaan yhtiökokoukseen riittävän määrän tukijoita jättisijoittajilta (mm. BlackRock, The Vanguard Group ja State Street) ja sitä kautta muuttamaan Exxonin hallituksen kokoonpanoa ja edelleen yhtiön strategiaa, taloudellisia tavoitteita sekä johdon kannustimia. Tavoitteena on kiihdyttää yhtiön siirtymää kohti muuttuvaa fossiilisten raaka-aineiden tulevaisuutta, tehostaa pääoman käyttöä ja tuottoa. Suomalaisittain hienoa oli Kaisa Hietalan (ex-Neste) nimitys hallitukseen. Engine Nro 1 "Re-energize Exxon" -kampanja voi olla alkusoitto vastaaville kampanjoille. Perinteisesti aktivistirahastojen on oletettu tavoittelevan lyhytaikaista tuottoa. Ympäristöhaitttojen ja -haasteiden koetaan kasvavassa määrin rajoittavan sijoitusten taloudellista suorituskykyä, ja siksi puhtaat pitkän aikavälin taloudelliset näkökohdat vaativat keskittymistä aktivistisijoittajien aiemmin karttamiin asioihin.

Pääomamarkkinoiden vaihtoehtonuorien rooli on nopeuttaa ja täydentää perinteistä listattua markkinaa investointien ja pääomien kohdentumisessa.

Yhdysvaltalainen monialayritys General Electric (GE) ilmoitti nyt marraskuussa jakautuvansa kolmeksi erilliseksi yhtiöksi, jotka ovat Aviation-, Health Care- ja Renewable Energy. Markkina-arvo oli vuosituhannen vaihteessa 400 miljardia dollaria ja tämä yhtiösuuruus on nyt noin 120 miljardin dollarin arvoinen. Jotain pitää tehdä, jotta liiketoimintaportfolion helmet saavat paremman arvonmäärityksen. Muutos on merkittävä mahdollisuus private equity -rahastoille, jotka ovat GE:lle oiva vaihtoehto vaadittaessa muutosnopeutta ja kyvykkyyttä allokoida uudelleen huomattavan suuria pääomia. Private equity -rahastot ovatkin käyttäneet tilanteesta nimeä ’GE Store’, jossa laaja ja laadukas liiketoimintaportfolio tarjoaa kiinnostavia kohteita. Japanilainen Toshiba on ollut aktivistisijoittajien hampaissa jo tovin ja aikoo jakautua osiin. Muutospaineiden taustalla on esimerkiksi keskusjohtoisten monialayhtiöiden tehokkuuden kyseenalaistaminen. Lisäksi liiketoimintaportfoliosta löytyvä yksikin vastuullisuusnäkökulmasta (kuten ilmastokysymykset) kiistanalainen liiketoiminta voi laskea koko yhtiörakenteen houkuttelevuutta muun muassa kasvaneen rahoitushaasteen muodossa.

Pääomamarkkinoiden vaihtoehtonuorien rooli on nopeuttaa ja täydentää perinteistä listattua markkinaa investointien ja pääomien kohdentumisessa. Koska käsillä olevat megaluokan rahavirrat vaativat huomattavan radikaaleja liiketoimintamallien muutoksia, niin vaihtoehtonuorien suhteellinen merkitys nousee. Perinteinen listattu markkina ei tunnetusti ole aina parhaimmillaan isojen muutoshetkien reunalla.