Allokaationäkemys: Isoja kysymyksiä ja kovia odotuksia sijoitusvuonna 2024

Vuonna 2024 jännitetään rahapolitiikan käännekohtaa, talouskehityksen suuntaa ja sitä, pystyvätkö markkinat lunastamaan sijoittajien korkeat odotukset. Tunnelma markkinoilla on hyvä mutta vuoden aikana kerkeää tapahtua paljon.

Kuva: Unsplash / Adam Birkett

Vuosi 2023 päättyi markkinoilla vahvoissa tunnelmissa. Heikon vuoden 2022, jolloin sekä osakkeet että korkosijoitukset olivat ongelmissa, jälkeen vuosi 2023 oli vahva laajasti eri rintamilla. Tasapainoin globaaleille osake- ja korkomarkkinoille sijoittavan salkun tuotto oli reilusti päälle kymmenen prosenttia ja ylitti pitkän aikavälin keskiarvonsa. Osakemarkkinoiden vuotta sen sijaan leimasivat harvojen mutta sitäkin merkittävimpien yhtiöiden huipputuotot, kun yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt tuplasivat arvonsa heikon vuoden 2022 jälkeen. Myös korkomarkkinoilla vuosi näytti pitkään kahtiajakoiselta. Korkeamman luottoriskin sijoitusten vuosi oli syksyyn asti hyvä, mutta enemmän korkojen liikkeistä riippuvaset vakavaraiset yrityslainat ja valtionlainat laahasivat nollatuotoilla. Loppuvuoden korkojen lasku kuitenkin käänsi myös niiden tuotot selvästi plussalle.

Vuoden 2024 sijoittajien näkökulmasta keskeiset teemat näyttävät noudattavan samoja latuja aiempien kahden vuoden tapaan. Näkökulma seurattaviin teemoihin on kuitenkin monessa tapauksessa aiemmista vuosista poikkeava. Vuonna 2022 sijoittajien tietoisuuteen rakettimaisella nousullaan paluun tehnyt inflaatio laski viime vuonna jopa odotettua nopeammin. Kuluvaan vuoteen lähdetään tilanteesta, jossa inflaation toivotaan ja osin myös odotetaan laskevan vihdoin keskuspankkien tavoitetasolle kahden prosentin tuntumaan. Inflaatiokäänne sai joulukuussa Yhdysvaltain keskuspankin pehmentämään näkemystään tulevasta, edellisen kahden vuoden aikana rajusti kiristyneestä rahapolitiikasta. Nyt näyttääkin siltä, että koronnostosyklin korkohuiput on nähty. Taloudessa vuodesta 2023 tuli erityisesti Yhdysvalloissa selvästi odotettua parempi, eikä ylätason talousdata viittaa näkymien heikentymiseen vieläkään. Noussut korkotaso on kuitenkin nostanut riskejä myös Yhdysvalloissa, ja globaalin talouden näkökulmasta tärkeän yhdysvaltalaisen kuluttajan arki saattaa vuonna 2024 näyttää sittenkin heikommalta. Markkinoilla alkaneeseen vuoteen lähdetään varsin optimistisista tunnelmista. Loppuvuoden vahvat tunnelmat sekä osake- että luottoriskimarkkinoilla kertovat, että sekä talouskasvun jatkumiseen että inflaation hidastumiseen on nyt ladattu isot odotukset. Nousun jatkuminen vaatisikin nyt tuekseen jopa odotettua parempia uutisia.

Korkohuippu nähty – ainakin toistaiseksi

Inflaation odotettiin laskevan vuoden 2023 aikana selvästi, mutta paikoin inflaatiodata yllätti silti positiivisesti. Energian ja tavaroiden hintojen laskun myötä inflaatioluvut saatiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa painettua jo lähelle kahden prosentin tavoitetasoa. Palveluihin ja asumiseen liittyvien tekijöiden takia keskuspankeille tärkeät ydininflaatioluvut ovat kuitenkin edelleen turhan korkealla tasolla, eikä lopullista voittoa hintojen noususta voida vielä julistaa. Näkymät vuodelle 2024 ovat kuitenkin edelleen hyvät. Alkuvuoden aikana julkaistut joulukuun inflaatioluvut nousivat Atlantin molemmin puolin osin teknisten tekijöiden takia, mutta Yhdysvalloissa viiveellä vaikuttava asumisen hinta tulee aiheuttamaan laskupainetta inflaatiolukuihin kevään aikana myös ydininflaation osalta. Euroopassa esimerkiksi viimeisten vuosien aikana kuluttajahintoja ennustaneet tuottajahinnat povaavat inflaatioon hyvinkin selvää pudotusta.

Hyvät inflaationäkymät rohkaisivat lopulta Yhdysvaltain keskuspankin keventämään viestiään rahapolitiikan tulevasta linjasta. Siihen asti FED ei ollut hiiskunut mahdollisista koronlaskuista, mutta muutti linjaansa puheenjohtaja Jay Powellin suulla joulukuun kokouksessaan. Euroopan keskuspankki sen sijaan piti kortit vielä tiukasti omissa käsissään ja kertoi, ettei koronlaskuista ole puhuttu. Markkinoilla hinnoitellaan nyt kuitenkin molemmilla keskuspankeille useita koronlaskuja, ja tätä kirjoitettaessa FED:n ennakoidaan aloittavan koronlaskut jo maaliskuussa. Koronlaskut vuonna 2024 näyttävät toki todennäköisiltä, mutta markkinoiden hinnoittelussa saattaa silti olla myös ripaus turhaa optimismia. Inflaatiodatassa pitäisi näkyä nykyistä selvempää käännettä, jotta FED todella aloittaisi koronlaskut jo maaliskuussa, kun taas Euroopan keskuspankki saattaa hyvinkin yllättyä inflaation odotettua rajummasta laskusta. Euroopassa heikot talousnäkymät pitävät inflaatio-odotuksia ankkuroituna myös pidemmällä aikavälillä, mutta Yhdysvalloissa voi kasvun jatkuessa olla huolena myös hintojen nousun kiihtyminen loppuvuoden aikana.

Pehmeä vai kova lasku?

Talouden näkökulmasta takana on vahva vuosi 2023 – ainakin amerikkalaisesta näkökulmasta. Vielä pitkälle kevääseen myös Yhdysvaltoihin povattiin taantumaa, mutta kesän ja syksyn talousdata yllätti positiivisesti. Euroopassa ja erityisesti Kiinassa vuodesta tuli sen sijaan varsin vaisu. Vuoteen 2024 lähdetään toiveikkaissa merkeissä, kun erityisesti Yhdysvalloissa talousnäkymät eivät ota heikentyäkseen. Elvyttävän finanssipolitiikan ja edelleen porskuttavan kuluttajan ansiosta data on edelleen antanut syytä optimismiin, mutta pinnan alla näkyy myös potentiaalisia haasteita. Pitkälti kiinteäkorkoisten asuntolainojen varassa oleva asuntomarkkina ei ole vielä aiheuttanut kuluttajille harmaita hiuksia, mutta sekä luottokorttivelan että autolainojen osalta maksuviiveet ovat selvässä kasvussa. Työttömyysprosentti on pysytellyt edelleen varsin matalana, mutta avoimet työpaikat ja into vaihtaa työpaikkaa ovat molemmat laskussa. Molemmat kertovat perinteisesti työmarkkinan viilentymisestä. Talouden tilan näkökulmasta työmarkkina onkin oiva kuumemittari, vaikka kertookin siitä perinteisesti hieman viiveellä. Työmarkkinan kunto on olennainen indikaattori myös Yhdysvaltojen keskuspankille, joka toivoisi työmarkkinan edelleen hieman viilentyvän palkkapaineiden hiipumiseksi.

Talouden ja inflaation lisäksi vuodelle 2024 voi hahmotella myös muita markkinoita puhuttavia aiheita. Ympäri maailmaa pidetään useita vaaleja, joista ensimmäiset, lähinnä välillisesti vaikuttavat pidettiin Taiwanissa jo tammikuun ensimmäisellä puoliskolla. Kiinan näkökulmasta epäedullinen lopputulos saattaa aiheuttaa ainakin kuvainnollisia laineita lähikuukausien aikana. Euroopassa vaalivuosi on myös aktiivinen, mutta otsikot keskittynevät eritoten loppukesän ja syksyn aikana Yhdysvaltoihin, jossa mitellään niin presidentin, edustajainhuoneen kuin senaatinkin vaaleissa. Perinteisesti vaalit aiheuttavat paljon puhetta mutta vain vähän konkreettisia muutoksia sijoittajille ainakin lyhyellä aikavälillä, mutta polarisaation kasvaessa yllätyksiltä ei välttämättä vältytä. Kriisit Ukrainassa ja Lähi-Idässä heiluttavat markkinoita erityisesti kärjistyessään tai ratketessaan, eikä uusien kriisien mahdollisuutta voi sulkea pois. Viime vuotta leimannut tekoälybuumi ei vielä näytä merkkejä laantumisesta. Kysymys sijoittajan näkökulmasta kuitenkin kuuluu, kenet nähdään voittajana tulevaisuudessa.

Lunastaako markkina korkeat odotukset?

Vahvat talousnäkymät, hidastuva inflaatio ja Yhdysvaltain keskuspankin keventynyt linja saivat markkinat hurmokseen vuoden 2023 lopulla. Osakemarkkinoiden nousu ja luottoriskipreemioiden lasku viittaavat siihen, että markkinoiden vuodelle 2024 maalaama kuva on varsin ruusuinen. Talouskasvun odotetaan pysyvän verrattain vahvana, inflaation laskevan ja rahapolitiikan linjan kääntyvän. Näistä lähtökohdista onkin hyvä huomioida, että noustakseen markkina tarvitsee ennen pitkää vieläkin parempia uutisia. Toisaalta talous- tai inflaatiodatan pettäessä latu on auki kohti viime aikoja pomppuisempaa markkinaa.

Korkomarkkinoiden käänne saattaa tukea markkinoita lyhyellä aikavälillä, mutta hinnoittelu on näkemyksemme mukaan kuitenkin turhan optimistinen. Talousnäkymiin sisältyy mukaan enemmän epävarmuutta kuin markkinoilla hinnoitellaan. Kiristyneen rahapolitiikan vaikutukset eivät ole vielä täysin näkyvissä. Näkemyksemme mukaan myös rahapolitiikkaan liittyy vielä markkinoiden konsensusta enemmän riskejä, ja tästä syystä pidämme salkkujen riskin hieman neutraalia maltillisempana viime vuoden tapaan.

Globaalien osakkeiden riskipreemio on matala ja arvostuserot ovat kasvaneet. Korkosijoitukset ovat näkemyksemme mukaan suhteessa houkuttelevampia. Markkinoilta löytyy nousseiden korkojen myötä myös kärsineitä, verrattain matalan arvostustason teemoja, joiden tuottopotentiaali on varsinkin pitkällä aikavälillä houkutteleva. Loppuvuoden osakemarkkinoiden nousu luo paineita tuloksille, joiden täytyy nyt nousta vastatakseen markkinoiden hinnoittelua.

Heikentyvä talous ja hidastuva inflaatio vähentävät paineita korkojen nousulle – kovin nousu on takana. Olemme nostaneet korkoriskiä hieman ja asteittain vuoden 2022 puolivälin jälkeen. Salkkujen korkoriski on keskimääräinen. Näemme edelleen hyviä mahdollisuuksia pohjoismaisilla yrityslainamarkkinoilla ja eurooppalaisilla lainamarkkinoilla laskeneista luottoriskipreemioista huolimatta. Sen sijaan yhdysvaltalaisilla luottoriskimarkkinoilla tasot näyttävät paikoin turhankin kireiltä. Salkkujen käteistaso on edelleen korkeahko ja mahdollistaa tilaisuuksiin tarttumisen nopeasti markkinoiden muuttuessa.

Vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat edelleen houkuttelevia vaihtoehtoja nykyisessä ympäristössä. Pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa hyödyntää vaihtoehtoisten sijoitusten salkkuun tuoma hajautushyöty. Talousympäristön heikentyminen näkyy kuitenkin myös vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Muutos korostaa sijoituskohdevalinnan merkitystä ja palauttaa arvostustasoja erityisesti korkeimmin arvostetuissa omaisuuslajeissa. Haemme kohteita, joissa korkotason nousun vaikutus on vähäisempi.