Vaan miltä näyttääkään sijoittajan vuosi 2024?

Uusi vuosi merkitsee usein uutta alkua, ja myös hiljattain alkaneeseen vuoteen lähdetään uudenlaisesta tilanteesta. Mitkä kolme keskeistä teemaa jokaisen sijoittajan tulisi tietää alkaneesta vuodesta?

Mandatumin Senior Portfolio Manager Topias Kukkasniemi

Vuodesta 2023 ennustettiin vuosi sitten haastavaa, eikä Yhdysvaltojenkaan ajautumista taantumaan pidetty mahdottomana. Taantumaa ei kuitenkaan nähty, vaikka vuosi markkinoilla olikin tapahtumarikas.

Lue lisää: Mandatumin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja Lassi Järvinen tiivistää vuotta 2023 ja pohtii, mitkä ovat sijoittajan lähtökohdat vuoteen 2024

Viime vuonna markkinoilla puhututtivat erityisesti korkotaso, inflaatio ja the Magnificent Seven – tuo taianomainen seitsemän osakkeen joukko, jonka osuus maailman osaketuotoista oli viime vuonna noin kaksi viidesosaa samalla, kun maailman loput yli 11 000 listattua osaketta vastasivat muusta noin kolmesta viidesosasta.

Nämä teemat nousevat arvioiden mukaan keskiöön myös tänä vuonna, vaikka markkinaympäristö poikkeaakin vuodentakaisesta. Mandatumin Senior Portfolio Manager Topias Kukkasniemi nostaa esiin kolme keskeistä tänä vuonna markkinoihin vaikuttavaa aihetta, joita jokaisen sijoittajan kannattaa seurata.

Korkohuippu takapeilissä?

Korot ovat muodostaneet paljon puhuttaneen keskustelunaiheen viime vuosina, kun keskuspankit ovat pitkään jatkuneen nollakorkoympäristön jälkeen nostaneet ohjauskorkojaan reilusti. Mielenkiintoista on, miltä korkotaso tulee näyttämään jatkossa ja miten markkinat reagoivat sen kehitykseen. Tällä hetkellä markkinat hinnoittelevat korkojen laskua alkaneelle vuodelle, mutta mahdollista on myös se, että ne jäävät nykyiselle korkealle tasolleen.

”Korkosijoittajalle nämä molemmat ovat hyviä vaihtoehtoja. Nykyisellä korkotasolla velkakirjat kerryttävät jo hyvää kuponkituottoa, joka antaa puskuria myös mahdollista korkojen lisänousua vastaan. Korkojen laskiessa sijoittaja saisi vielä lisäbuustia korkosijoitusten hintojen noususta”, kertoo Kukkasniemi.

Sijoittajan kannattaakin seurata tarkkaan Yhdysvaltain keskuspankki Fedin ja Euroopan keskuspankki EKP:n viestintää ohjauskorkojen kehityksestä.

"Haasteena on ollut erityisesti se, että inflaatio on maltillistunut osittain vääristä syistä."

Korot kulkevat usein käsi kädessä inflaation kanssa. Viime vuonna inflaatio maltillistui vauhdilla, mutta inflaatioluvut sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ovat yhä yli keskuspankkien keskipitkän kahden prosentin tavoitteen.

”Haasteena on ollut erityisesti se, että inflaatio on maltillistunut osittain vääristä syistä. Sitä ovat laskeneet hyvin volatiilit inflaatiokomponentit, kuten energian hinta. Samalla kuitenkin vakaammat komponentit, kuten erilaiset palvelut, joiden hinnat eivät laske kovinkaan helposti, ovat yhä kokonaisinflaatiossa korkeita. Viimeiset askeleet kohti keskuspankkien kahden prosentin tavoitetta tulevat olemaan vaikeampia kuin tähän asti otetut askeleet. On kuitenkin viitteitä siitä, että asumisen hinnankehitys tulee seuraavien kuukausien aikana puskemaan kokonaisinflaatiota alemmas.”

Miten käy kasvun?

Toinen sijoittajien kannalta keskeinen alkaneeseen vuoteen vaikuttava tekijä on talouskasvu. Kasvun osalta keskeisenä indikaattorina on puolestaan työmarkkina, ja erityisesti sen kehitys rapakon takana Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa työmarkkina on pitkään ollut vahva, mikä pitää yllä inflaatiopainetta, kun palkankorotukset ovat olleet suuria ja kuluttajien käytettävissä olevat tulot ovat siten korkeita. Viime vuoden lopulla työmarkkinassa nähtiin kuitenkin pieniä heikentymisen merkkejä.

”Markkinoiden kannalta ihanteellinen tilanne paradoksaalisesti olisi, että työmarkkina hieman heikentyisi, jotta inflaatio rauhoittuisi. Se ei kuitenkaan saisi heikentyä liikaa, ettei talouskasvu kärsisi”, summaa Kukkasniemi.

Keskeiseksi kysymykseksi tällä hetkellä nousee, onnistuuko keskuspankki tavoittelemassaan pehmeässä laskussa eli inflaation maltillistumisessa ilman talouskehityksen heikkenemistä.

(Artikkeli jatkuu.)

 

Vahvat tuloskasvuodotukset osakemarkkinalla jatkuvat

Jos viime vuonna osakemarkkinalla nähtiin vahvaa nousua, ovat osakemarkkinaan kohdistuvat odotukset kovia myös alkaneen vuoden osalta.

”Markkinoilla vallitsevana pääoletuksena on, että talouskasvu tulee tänä vuonna hieman heikkenemään. Samaan aikaan yrityksiltä kuitenkin odotetaan väkevää tuloskasvua. Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin, pystyvätkö yhtiöt saavuttamaan kovat odotukset heikkenevän talouskasvun kanssa kamppaillessaan”, kertoo Kukkasniemi.

Erona viime vuoteen voidaan pitää harvalukuiseen the Magnificent Seven -yritysjoukkoon kohdistuvia odotuksia. Siinä missä näiden teknologiayhtiöiden osakekurssit murjottiin vuoden 2022 aikana alas ja odotukset viime vuoteen lähdettäessä olivat vaisut, alkoi tämä vuosi tyystin toisenlaisesta tilanteesta.

"Teknologiayhtiöiltä odotetaan nyt kovaa kasvua ja arvostustasot ovat karanneet korkeiksi. Tuloskasvun ja sitä kautta kurssikehityksen soisi siksi olevan nyt laajemmalla pohjalla”, Kukkasniemi summaa.

Yksi mahdollisuus haarukoida potentiaalisia kurssinousijoita on kääntää katseet viime vuosina heikommin tuottaneisiin osiin markkinaa. Erityisesti pienemmät yhtiöt ovat kärsineet korkojen noususta viimeisen kahden vuoden aikana. Jos korot lähtevät markkinoiden odotusten mukaisesti laskuun, on mielenkiintoista seurata, nähdäänkö näiden yhtiöiden osalta muuta markkinaa voimakkaampaa kehitystä.