Allokaationäkemys: Sijoittajan joulu alkoi aikaisin

Marraskuussa alkanut positiivinen markkinatunnelma on jatkunut läpi joulukuun. Tulevaa markkinavuotta määrittävät pitkälti keskuspankkien korkopolitiikka, inflaatio ja työmarkkinat.

Kuva: Viktor Hesse / Unsplash

Vuonna 2023 sijoittajien juhlat alkoivat jo hyvissä ajoin ennen joulua. Historiallisen vahvan marraskuun jälkeen osakkeet ovat jatkaneen nousuaan myös joulukuussa, ja nousua on kertynyt lokakuun jälkeen globaaleilla osakemarkkinoilla jo reilut kymmenen prosenttia. Tuotot ovat olleet tasaisen hyviä Yhdysvalloissa ja Euroopassa, kun taas kehittyvät markkinat ovat jääneet Kiinan heikkoudesta johtuen vaisummille tuotoille. Suomi on kehittyvien markkinoiden tapaan noussut muuta maailmaa vaatimattomammin.

Korot ovat jatkaneet laskuaan entisestään hidastuvan inflaation ja viestiään pehmentäneen Yhdysvaltain keskuspankin vanavedessä. Lokakuun lopussa aavistuksen viiden prosentin päällä käynyt Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan korko on romahtanut alle neljään prosenttiin. Euroopassa lasku on lähes yhtä nopeaa. Samaan aikaan myös luottoriskien lasku on tukenut korkosijoittajia. Syksyn aikana vahvistunut euro ehti jo hieman heikentyä suhteessa dollariin, mutta on joulukuussa jälleen vahvistunut ja lähestyy vuoden huipputasojaan. Reaalikorkojen laskiessa myös kullan hinta on noussut.

Vuodenvaihteen lähestyessä on aika vetää johtopäätöksiä myös koko sijoitusvuodesta. Varovaisiin odotuksiin ja heikkoon viime vuoteen nähden vuodesta näyttää tulevan positiivinen. Vuonna 2022 sekä osakkeissa että koroissa tuotot olivat reilusti pakkasella, kun taas kuluvana vuonna sekä osake- että korkosijoittajan tuotot ovat olleet varsin vahvoja. Pelkästään indeksituottoja tuijottamalla varjoon jää kuitenkin se, että erityisesti osakemarkkinoilla tuottojen kärki on ollut melko kapea. Syksyyn asti isot yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt vastasivat leijonan osasta globaaleja osaketuottoja, ja vaikka tuottokärki on laajentunut viime viikkojen nousun myötä, on vuosi silti vahvasti tekoälyteeman värittämä. Euroopassakin tuotot ovat jakautuneet verrattain harvoille harteille. Korkomarkkinoilla vuosi näytti melko kahtiajakoiselta vielä lokakuulle asti. Alkuvuoden aikana korkeamman luottoriskin joukkovelkakirjat sekä eurooppalainen lainamarkkina nousivat vahvasti, mutta lokakuun lopussa alkaneen korkojen laskun myötä myös valtionlainat ja vakavaraiset yrityslainat ovat nousseet tuntuvasti.

Keskuspankkien korkokokoukset aiheuttivat värinää markkinoilla

Vaikka jouluun ei ole järin pitkää aikaa, markkinat eivät ole vielä siirtyneet kohti joulurauhaa. Joulukuun puolivälin tienoilla lähes kaikki keskeisimmät keskuspankit pitivät kokouksiaan, ja lisäksi markkinoilla saatiin tukku talous- ja inflaatiodataa. Yhdysvalloissa vielä muutamia viikkoja sitten tiukkaa linjaansa toistanut keskuspankki muutti viestiään yllättäen viestiessään ensi vuonna koittavista koronlaskuista ja yleisesti pehmenneestä linjastaan. Markkinoilla viesti otettiin vastaan lähes hurmiossa, ja korot laskivat entisestään. Keskuspankin odotuksissa korkoja lasketaan ensi vuonna kolme kertaa, mutta markkinoilla laskuja hinnoitellaan nyt jo tuplasti. Sen sijaan Euroopassa keskuspankki piti kiinni tiukemmasta linjastaan ja kertoi, ettei korkojen laskuista ole vielä puhuttu.

Keskuspankkien viestit olivat yllättäviä suhteessa molempien alueiden talous- ja inflaatiodataan. Inflaatio on laskenut vuoden aikana sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Marraskuussa Yhdysvaltain inflaatio oli pitkälti odotusten mukainen, mutta ruoan ja energian hinnoista puhdistettu ydininflaatio pysyi lokakuun tasoilla ja on viimeisen kolmen kuukauden aikana noussut lievästi. Lisäksi talouden palkkapaineet eivät näytä helpottavan. Niinpä inflaatiodatasta on vaikeaa löytää selvää vihjettä keskuspankin viestin muutokselle. Selityksenä lienee ainakin se, että keskuspankki laski omia ennusteitaan tulevan vuoden inflaatiotasosta. Euroopassa hintojen nousu on sen sijaan rauhoittunut odotettua enemmän, mikä antaisi tilaa rahapolitiikan näkymien keventämiselle. Keskeistä on kuitenkin muistaa, että Euroopassa keskuspankin mandaatti keskittyy puhtaasti hintavakauden eli inflaation ylläpitoon, kun Yhdysvalloissa inflaatiotavoitteen lisäksi keskuspankki tavoittelee myös vahvaa ja vakaata työmarkkinaa. Viimeisimmän viestin perusteella näyttääkin siltä, että Yhdysvalloissa keskuspankki on valmis antamaan siimaa inflaatiotavoitteen saavuttamisessa varmistaakseen, etteivät talousnäkymät heikkene turhan vauhdikkaasti.

Korot ja työmarkkinat värittävät tulevan vuoden markkinanäkymiä

Työmarkkina on yksi ensi vuoden keskeisimpiä mittareita sijoittajille. Yhdysvalloissa jo hieman noussut työttömyysprosentti laski jälleen marraskuussa, ja jotkin mittarit viittaavat jälleen työmarkkinoiden kiristymiseen ja palkkojen nousuun. Työmarkkinoiden heikentyminen kertoisi toisaalta heikommista talousnäkymistä ja antaisi tilaa rahapolitiikan keventämiselle. Työmarkkinoiden lisäksi talousnäkymät ovat muutoinkin vahvoja Yhdysvalloissa. Kuluttajien ja yritysten aktiviteettia mittaavat luvut ovat olleet järjestään vahvoja, eivätkä tietyissä luottamusindikaattoreissa nähdyt lievät huolenaiheet ole ainakaan vielä realisoituneet heikompina talouslukuina. Kuluttajien velkarästien lisääntyminen ja pankkien vaatimaton lainananto kertovat korkeamman korkotason aiheuttamista haasteista, mutta koko talouden tasolla haasteet ovat toistaiseksi olleet hallittuja. Euroopassa näkymät ovat edelleen vaisuja, ja viimeisimmät ostopäällikköindeksit kertovat edelleen haastavista näkymistä. Korkojen lasku tuo pientä piristystä erityisesti talouksiin, joissa korkoherkkyys on vahvin, kuten esimerkiksi Suomessa.

Näkymät vuodelle 2024 ovat sijoittajan näkökulmasta jälleen mielenkiintoiset. Viimeisimpien keskuspankkikokousten jälkeen näyttää todennäköiseltä, että lokakuun loppuun sijoittuneet korkojen huiput ovat ainakin toistaiseksi jäämässä taakse. Inflaatio jatkanee suuntaansa alas ainakin lyhyellä aikavälillä, ja rahapolitiikan kiristämiselle tuskin on tarvetta. Yksi ensi vuoden olennaisimmista kysymyksistä lienee se, jatkavatko korot vielä nyt alkanutta laskuaan ja toisaalta se, mistä syystä korot mahdollisesti vielä laskevat. Inflaation hidastumisesta johtuva korkojen lasku olisi lähtökohtaisesti hyvä uutinen ja tukisi markkinoiden nyt hinnoittelemaa tarinaa verrattain vahvasta kasvusta ja hidastuvasta inflaatiosta. Jos korot kuitenkin laskevat hidastuvan kasvun vanavedessä, ovat näkymät sen sijaan kovin toisenlaiset.

Loppusyksyn korkojen lasku ja osakkeiden nousu viittaa siihen, että markkinoilla ensi vuoden näkymiä pidetään varsin vahvoina. Rahapolitiikassa uskomme näkymien muuttuneen hivenen valoisimmiksi, joskin näemme riskejä erityisesti Yhdysvalloissa inflaation kiihtymisestä keskipitkällä aikavälillä. Markkinoiden verrattain vahvat talousnäkymien suhteen sen sijaan olemme edelleen skeptisempiä. Monet mallit viittaavat edelleen tulevaisuudessa heikentyvään kasvuun, ja korkojen laskusta huolimatta korkotaso on rakenteellisesti aiempaa korkeammalla. Näemme mahdollisen korkojen laskun tukevan edelleen korkosijoituksia, joiden tuotto-odotus on korkojen laskun jälkeen edelleen verrattain houkutteleva.

Osakemarkkinoiden osalta näemme globaalin markkinan arvostuksen suhteellisen kalliina erityisesti odotettuun riskiin nähden. Uskomme, että tulevana vuonna tuotot jakautuvat kuluvaa vuotta laajemmalle ja hajautamme salkkumme globaaleja indeksejä laajemmin. Näemme edelleen mahdollisuuksia korkeista koroista ja heikosta likviditeetistä kärsineissä teemoissa, joista esimerkiksi eurooppalaiset pienet ja keskisuuret yhtiöt ovat tukeneet salkkumme tuottoja viimeisten viikkojen aikana.

Olemme nostaneet korkosalkkujemme korkoriskiä viimeisten kuukausien aikana korkonäkymien kääntyessä laskeviksi. Pitkään matalana pidetty korkoriski on nyt markkinoiden keskiarvon tasolla. Pidämme myös eurooppalaisten ja pohjoismaalaisten luottoriskimarkkinoiden tuottotasoja edelleen hyvinä. Sen sijaan olemme suojanneet yhdysvaltalaisten korkeampien riskin yrityslainojen sijoituksia tuoton näyttäessä vaatimattomalta suhteessa riskiin.